York St John University

York St John University ตั้งอยู่ใจกลางเมือง York ที่งดงาม เป็นเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ และประวัติยาวนาน ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนสำหรับชาวอังกฤษ มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งเช่น York Minster Museum Cathedral  เป็นคริสต์ศาสนสถานแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนเหนือ และเป็นสถานที่เกิดของผู้ก่อกบฏอันขึ้นชื่อโด่งดัง เมือง York ยังมีความทันสมัยด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย การเดินทางไป London ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง หรือไป Edinburgh, Scotland เพียง 4 ชั่วโมงกว่า มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนเนื้อที่ 11 เอเคอร์ ของนายกเทศมนตรีวอล์ค ซึ่งหันหน้าไปทางโบสถ์ York Minister Universityอยู่ใกล้ city centre ศูนย์รวมย่านชอปปิ้ง ร้านอาหาร ผับ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยยังลงทุนกว่า 70 ล้านปอนด์สำหรับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน เช่น Learning Centre เป็นอาคารสำหรับการทำงานการค้นคว้าด้วยบริการหนังสือ บทความ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม รวมทั้งลงทุนพัฒนาห้องสมุด ห้อง Lab ห้อง computer อาคารกีฬา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดบริการอื่นที่สำคัญๆ เช่น career service ร้านหอพัก on campus ให้กับนักเรียนต่างชาติ โดยค่าที่พักอยู่ระหว่าง  £72 – £125 มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันดีทางด้านเความเป็นเลิศทางวิชาการ และยังได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนอีกด้วย

Scholarships

International Scholarship
£1000 fee reduction will be offer to International Students for undergraduate or postgraduate courses.

Pre-Sessional English

ในกรณีที่คะแนน IELTS ไม่ถึง 6.5 หรือ 6.0 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด นักเรียนสามารถเรียนคอร์ส Pre-Sessional English กับมหาวิทยาลัยก่อนได้

คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท/ตรี รอบเดือนกันยายน

IELTS 6.0 IELTS 6.5 ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.0
no less than 4.5
IELTS 5.5
no less than 5.0
10 weeks 25 June 2018 £2,990
IELTS 5.5
no less than 5.0
IELTS 6.0
no less than 5.5
5 weeks 30 July 2018 £1,600

คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท/ตรี รอบเดือนมกราคม

IELTS 6.0 IELTS 6.5 ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.0
no less than 4.5
IELTS 5.5
no less than 5.0
10 weeks 1 Oct 2018 £2,990
IELTS 5.5
no less than 5.0
IELTS 6.0
no less than 5.5
5 weeks 5 Nov 2018 £1,600

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท

 Business & Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MA Global Marketing  £12,500
 MA International Business  £12,500
 MA Leadership & Management  £12,500
 MBA Master of Business Administration  £15,000
 MBA Finance  £15,000
 MBA Human Resource Management  £15,000
 MA Strategic Human Resource Management  £12,500

 Arts, Literature & Performing Arts รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MA Applied Theatre  £12,500
 MA Creative Writing  £12,500
 MA Design  £12,500
 MA Documentary Production  £12,500
 MA Film Production  £12,500
 MA Fine Arts  £12,500
 MA Music Composition  £12,500
 MA Theatre and Performance  £12,500
 MA Mass Communication  £12,500

 Health & Life Sciences รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Psychology of Child and Adolescent Development  £12,500
Theology & Religious Studies รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Contemporary Religion  £12,500
Language & Linguistics รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA TESOL Teaching English to Speakers of other Language  £12,500
MA Applied Linguistics: Translation  £12,500
Professional Health & Social Care รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Occupational Therapy (pre-registration)  £18,000
MSc Physiotherapy (Pre-registration)  £18,000

ที่พักของมหาวิทยาลัย

ที่พักของมหาวิทยาลัย ประเภทห้อง ราคาต่อสัปดาห์
St John Central en-suite 130.70 ปอนด์
Percy’s Lane & Gray’s Wharf en-suite 125.06 ปอนด์
City Residence en-suite 119.29 ปอนด์
Lord Mayor’s Walk en-suite 112.47 ปอนด์

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้าน เรียนต่อประเทศอังกฤษตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โทร 02 641-4748