เรียนต่ออเมริกา Seattle

สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง เหมาะสำหรับนักเรียนที่ชอบความทันสมัยของเมือง ร้านค้า ดนตรี และแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง

Read More

สถาบันตั้งอยู่ในวิทยาลัย Seattle Highline College มีความเงียบสงบและมีความปลอดภัยสูง ผู้คนเป็นมิตร

Read More