เรียนต่ออเมริกา
ELS Silicon Valley, San Franisco

ELS  เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลายแห่ง

ELS Silicon Valley สถาบันตั้งอยู่ในย่าน Silicon Valley เมือง Cupertino ซึ่งอยู่ใกล้กับ San Francisco. Silicon Valley เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักเนื่องจากเป็นที่ตั้งของกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเลียงระดับโลก อาทิเช่น Apple, Google, Facebook และ Microsoft โดยในพื้นที่ใกล้เคียงกันเป็นแหละที่ตั้งของ Foothill College และ De Anza College ซึ่งเป็นวิทยาลัยพันธมิตรกับ ELS

Promotion

  • ราคาโปรโมชั่นคอร์ส Intensive English ลด 25%
  • ราคาโปรโมชั่นคอร์ส Semi-Intensive English ลด 20%

ค่าเรียนคอร์ส Semi-Intensive English 20 Lessons

Semi-Intensive English
20 lessons เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 08.30-12.20
ค่าเรียน
3 เดือน
Registration fee $180
ค่าจัดส่ง I-20 $110
ค่าเรียน Promotion $3,466
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) $105
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $800
ค่ารถรับจากสนามบิน $165
รวม USD$ $4,826
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 154,432
Semi-Intensive English
20 lessons เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 08.30-12.20
ค่าเรียน
6 เดือน
Registration fee $180
ค่าจัดส่ง I-20 $110
ค่าเรียน Promotion $6,567
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) $105
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $800
ค่ารถรับจากสนามบิน $165
รวม USD$ $7,927
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 253,664

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก USD 1 = 32 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

* Housing Booking Deposit $300 (Refundable)

ค่าเรียนคอร์ส Intensive English 30 Lessons

Intensive English
30 lessons เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 08.30-15.45 น.
ค่าเรียน
3 เดือน
Registration fee $180
ค่าจัดส่ง I-20 $110
ค่าเรียน Promotion $4,230
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) $105
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $800
ค่ารถรับจากสนามบิน $165
รวม USD$ $5,590
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 178,880
Intensive English
30 lessons เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 08.30-15.45 น.
ค่าเรียน
6 เดือน
Registration fee $180
ค่าจัดส่ง I-20 $110
ค่าเรียน Promotion $8,028
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) $105
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $800
ค่ารถรับจากสนามบิน $165
รวม USD$ $9,388
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 300,416

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก USD 1 = 32 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

* Housing Booking Deposit $300 (Refundable)

– Last Update: May 2020 –

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้าน เรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วสหรัฐอเมริกา ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โทร 02 641-4748