เรียนต่ออเมริกา
Geos New York

Geos เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีทั้งหมด 3 แห่ง

Geos New York สถาบันสอนภาษา GEOS เป็นสถาบันภาษาชั้นนำของประเทศอเมริกา มีประสบการณ์การสอนภาษาต่างประเทศยาวนานกว่า 30 ปี สถาบันมีคุณภาพ และ ระบบการเรียน การสอนที่ทันสมัย บรรยากาศน่าเรียน และมีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่น่าสนใจมากมาย GEOS แคมปัสที่มหานครนิวยอร์ค ตั้งอยู่ใจกลาง Financial District จากสถาบัน นักเรียนสามารถมองเห็นเทพีเสรีภาพ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิวยอร์คที่โดดเด่นอีกด้วย

Promotion

  • โปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ
  • สมัคร 5 weeks แถมฟรี 1 week

ค่าเรียนคอร์ส Standard Plus 24 Lessons

Standard Plus 24 Lessons ต่อสัปดาห์ หรือ 18
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Mon-Fri 9.30-12.15 pm and 13.00 –14.30 (2 days/week)
ค่าเรียน
3 เดือน
Registration fee $100
ค่าเรียน 12 สัปดาห์ $3,150
ค่าจัดส่ง I-20 $75
ค่าจัดหาที่พัก $200
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $730
ค่ารถรับจากสนามบิน JFK $100
รวม $4,355
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 139,360
Standard Plus 24 Lessons ต่อสัปดาห์ หรือ 18
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Mon-Fri 9.30-12.15 pm and 13.00 –14.30 (2 days/week)
ค่าเรียน
6 เดือน
Registration fee $100
ค่าเรียน 24 สัปดาห์ $5,900
ค่าจัดส่ง I-20 $75
ค่าจัดหาที่พัก $200
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $730
ค่ารถรับจากสนามบิน JFK $100
รวม $7,105
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท)  227,360

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก USD 1 = 32 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเรียนคอร์ส Intensive English 30 Lessons

Intensive English 30 Lessons ต่อสัปดาห์ หรือ 22.5
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Mon-Fri 9.30-12.15 pm and 13.00 –14.30 (3 days/week)
ค่าเรียน
3 เดือน
Registration fee $100
ค่าเรียน 12 สัปดาห์ $3,600
ค่าจัดส่ง I-20 $75
ค่าจัดหาที่พัก $200
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $730
ค่ารถรับจากสนามบิน JFK $100
รวม $4,805
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 153,760
Intensive English 30 Lessons ต่อสัปดาห์
หรือ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Mon-Thu 9.10-16.05 pm and Friday 9.10 – 12.50
ค่าเรียน
6 เดือน
Registration fee $100
ค่าเรียน 24 สัปดาห์ $6,800
ค่าจัดส่ง I-20 $75
ค่าจัดหาที่พัก $200
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $730
ค่ารถรับจากสนามบิน JFK $100
รวม $8,005
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 256,160

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก USD 1 = 32 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

– Last Update: June 2020 –

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้าน เรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วสหรัฐอเมริกา ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โทร 02 641-4748