Upcoming Events Tel: 02 641-4748

ตารางกิจกรรม

สัมภาษณ์ตรง Anglia Ruskin University, Cambridge

พุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.

สัมภาษณ์ตรงกับเจ้าหน้าที่จาก Anglia Ruskin University UK
มหาวิทยาลัยเมืองเคมบริดจ์ Cambridge และเชล์มสฟอร์ด Chelmsford

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย บินตรง สัมภาษณ์นักเรียนตัวต่อตัวอย่างเป็นกันเอง พร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คอร์สเรียน ที่พัก

สมัครเรียน ยื่นเอกสาร รู้ผลทันที!!
และรับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 4,000 ปอนด์

สอบตรงแทนไอเอ้ล (ฟรี) Anglia Ruskin University, Cambridge

พุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.

สัมภาษณ์ตรงกับเจ้าหน้าที่จาก Anglia Ruskin University UK
มหาวิทยาลัยเมืองเคมบริดจ์ Cambridge และเชล์มสฟอร์ด Chelmsford

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย บินตรง สัมภาษณ์นักเรียนตัวต่อตัวอย่างเป็นกันเอง พร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คอร์สเรียน ที่พัก

สมัครเรียน ยื่นเอกสาร รู้ผลทันที!!
และรับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 4,000 ปอนด์