University of Portsmouth

University of Portsmouth ตั้งอยู่ที่ Portsmouth เมืองชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองท่าเรือสาหรับเดินทางสู่ยุโรป แวดล้อมด้วยชายทะเลที่สวยงาม ห่างจากลอนดอนประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งโดยรถไฟ และห่างจากเมือง Southampton 30 นาทีโดยรถยนต์ University of Portsmouth เป็นมหาวิทยาลัยมีประวัติการก่อตั้งที่เก่าแก่ประมาณ 140 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเน้นการสอนที่เป็นทั้งวิชาการและการปฏิบติ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในทุกสาขาอาชีพ ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 23,000 ประมาณ 4,000 คนเป็นนักเรียนต่างชาติที่มาจาก 100 กว่าประเทศ

มหาวิทยาลัยมีความทันสมัยมีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาที่นี่มีอัตราการได้รับการจ้างงานสูง มีความเป็นเลิศทางด้านผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยผลงานวิจัยของ School of Biomedical and Biomolecular Science ได้ถูกจัดอันดับไว้ระดับ 3 และ 4 (RAE 2008) ในสาขา Applied Mathematics ผลงานวิจัยกว่า 75% ได้ RAE4 ซึ่งถือว่าเป็นระดับคะแนนที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษทางด้านสาขานี้ สาหรับสาขา Business and Management Studies, Mechanical, Aeronautical and Manufacturing Engineering ผลงานวิจัยกว่าครึ่งได้ถูกจัดไว้ในระดับ 3 และ 4 เช่นกัน

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ไว้บริการแก่นักเรียนเพื่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดขนาดใหญ่ พร้อมสื่อการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ และอินเตอร์เนตความเร็วสูง ศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับความต้องการของนักศึกษาจำนวนมากที่เข้ามาใช้งาน

Scholarships

  • Bursary for International students (the GOAL Award)
    The bursary discount is equal to a 10% reduction in the tuition fee payment. This reduction applies to the first year of study only, and excludes students studying courses with a fee less than full-time fee.
  • 2% early payment discount if you pay the fees by the invoice payment due date.

Pre Sessional English

Pre-Sessional English at LSI Portsmouth

กรณีที่คะแนนสอบ  IELTS ไม่ถึง 6.0 หรือ 6.5 ตามแต่ละคณะกำหนด สามารถเรียนคอร์สภาษา (Pre-Sessional English) กับทางมหาวิทยาลัยได้ดังนี้

คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท รอบเดือนกันยายน

คะแนน IELTS 6.0 คะแนน IELTS 6.5 ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 4.0 IELTS 4.5 25 weeks 12 Mar 2018 £7,750
IELTS 4.5 IELTS 5.0 18 weeks 30 Apr 2018 £5,655
IELTS 5.0 IELTS 5.5 12 weeks 11 Jun 2018 £3,895
IELTS 5.5 IELTS 6.0 8 weeks 9 Jul 2018 £2,605
IELTS 6.0 IELTS 6.5 4 weeks 6 Aug 2018 £1,355

International College Portsmouth (ICP)

Pathways at the University of Portsmouth

คอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1, 2 หรือ ระดับปริญญาโท ระยะเวลาเรียน 1 หรือ 2 เทอม ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของนักเรียน เปิดเรียนทุกเดือนกันยายน มกราคม และมิถุนายน

University Foundation – Undergraduate Pathways

IELTS Requirement: 5.5 with a minimum of 5.5 in all components, Matayom 5: GPA 3.0

Accounting and Finance 1 semester £7,600
Business and Management 1 semester £7,600
Hospitality and Management 1 semester £7,600
Accounting and Finance 2 semesters £12,400
Business and Management 2 semesters £12,400
Hospitality and Management 2 semesters £12,400
Law, Politics and International Relations 2 semesters £12,400
Media and Games Technologies 2 semesters £12,400
Mathematics 2 semesters £12,400
Computing 2 semesters £13,400
Engineering 2 semesters £13,400
Property and Surveying 2 semesters £12,800
Architecture, Design and Fashion 2 semesters £12,400
Science 2 semesters £13,400

First Year Degree – Undergraduate Pathways

IELTS Requirement: 6.0 with a minimum of 5.5 in all components

Accounting and Finance 2 semesters £12,400
Business and Management 2 semesters £12,400
Hospitality and Management 2 semesters £12,900
Property and Surveying (Integrated) 2 semesters £12,900
Engineering (Integrated) 2 semesters £13,400
Science (Integrated) 2 semesters £13,400

Pre-Master – Postgraduate Pathways

IELTS Requirement: 6.0 with a minimum of 5.5 in all components

Accounting and Finance 1 semester £7,200
Business and Management 1 semester £7,200
Logistics and Supply Chain Management 1 semester £7,200
Education 1 semester £7,200
International Relations and Criminal Justice 1 semester £7,200
Science and Engineering 1 semester £7,500

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท

Portsmouth Business School

IELTS 6.5

Economics and Finance รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Finance £14,000
MSc Finance Decision Analysis £14,000
MSc Forensic Accounting £14,000
MSc Risk Management £14,000
MSc Strategic Quality Management £14,000
MSc Economics, Finance and Banking £14,000
Business and Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Business and Management £14,000
MSc International Business and Management £14,000
MA Digital Marketing £14,000
MSc Innovation Management £14,000
MSc International Human Resource Management £14,000
MA Marketing £14,000
MSc Project Management £14,000
Portsmouth Law School รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
LLM Corporate Governance and Law/Grad.ICSA £14,000
LLM International Business Law £14,000
LLM Law £14,000
        School of Civil Engineering and Surveying รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Civil Engineering £15,100
MSc Civil Engineering with Environmental Engineering £15,100
MSc Civil Engineering with Geotechnical Engineering £15,100
MSc Civil Engineering with Structural Engineering £15,100
MSc Construction Project Management £15,100
MSc Property Development £15,100
MSc Quantity Surveying £15,100
MSc Communication Networks Planning and Management £15,100
 School of Computing รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Forensic Information Technology £15,100
 MSc Information Systems £15,100
 MSc Software Engineering £15,100
 MSc Computer and Information Security £15,100
 School of Engineering รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Advanced Manufacturing Technology £15,100
 MSc Communication Network Planning and Management £15,100
 MSc Communication Systems Engineering £15,100
 MSc Computer Network Administration and Management £15,100
 MSc Electronic Engineering £15,100
 MSc Mechanical Engineering £15,100
 MSc Technology Management £15,100
 MSc Digital Systems Engineering £15,100
 Mathematics รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Logistics and Supply Chain Management £15,100

Faculty of Humanities and Social Sciences

IELTS 6.5

Criminal Justice Studies รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Criminal Justice £13,200
Languages and Area Studies รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MA Applied Linguistics and TESOL £13,200
 MA communication and Language Skills £13,200
 MA Francophone Africa £13,200
 MA Translation and Technical Communication £13,200
 MA Translation Studies £13,200
     Social, Historical and Literary Studies รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA International Relations £13,200

Faculty of Science

IELTS 6.5

    Earth and Environmental Sciences รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Crisis and Disaster Management £14,000
MSc Geological and Environmental Hazards £14,000
MSc Engineering Geology £14,000
MSc Coastal and Marine Resource Management £14,000
MSc Geographical Information Systems £14,000
Health Sciences and Social Work รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Social Work (2 yrs.) £13,200
Pharmacy and Biomedical Sciences รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Medical Biotechnology £15,100
 Psychology รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Forensic Psychology £15,100
MSc Child Forensic Studies (Psychology and Law) £15,100
 Architecture รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MArch Architecture (2 yrs.) £13,200
 MSc Historic Building Conservation £13,200
 MA Interior Design £13,200
 MA Sustainable Architecture £13,200
 MA Urban Design £13,200
MA Professional Practice: Architecture £13,200
Art and Design รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Design for Digital Media £13,200
MA Fine Art £13,200
MA Graphic Design £13,200
MA Data Visualisation Design £13,200
MA Illustration £13,200
MA Fashion and Textiles £13,200
Media and Performing Arts รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Creative Writing £13,200
MA Film and Television Studies £13,200

หอพักของมหาวิทยาลัย

     Hall of Residence          ประเภทห้อง          ราคาต่อสัปดาห์
Chaucer House          En suite 148 ปอนด์
Catherine House          En suite 137 ปอนด์
Greetham Street Hall          En suite 148 ปอนด์
Margaret Rule Hall          En suite 138 ปอนด์
Harry Law Hall          En suite 128 ปอนด์
James Watson Hall          En suite 133 ปอนด์
Trafalgar Hall          En suite 123 ปอนด์

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  • Transcript & Certificate of Graduation

  • SOP จดหมายแนะนำตัวเอง

  • Reference Letters จากอาจารย์สองท่าน

  • Copy of Passport

  • คะแนน IELTS

  • Resume/CV

ส่งเอกสารสมัครเรียนมาได้ ที่ info@BrilliantLife.co.th

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้าน เรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ติดตามผล, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748