สาเหตุที่วีซ่านักเรียน Tier4 ไม่ผ่าน

วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทแบ่งตามวัตุประสงค์ในการไปเรียนของนักเรียน สำหรับ วีซ่านักเรียน Tier 4 วีซ่าประเภทนี้ มีนักเรียนที่โดนปฏิเสธวีซ่าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเตรียมเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ

สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ วีซ่านักเรียน Tier4 ไม่ผ่าน

ยื่นเอกสารผิดรูปแบบ และ ไม่แปลเอกสาร

การกรอก Visa Application Form นักเรียนจะต้องเลือกให้ถูกประเภท หากมีการกรอกแบบฟอร์มผิด ก็มีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธวีซ่าได้ และ วีซ่านักเรียน Tier4 จะถูกส่งไปพิจารณาที่ประเทศอังกฤษ ดังนั้นหากมีเอกสารสำคัญที่เป็นภาษาไทย และไม่ได้ทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกปฏิเสธวีซ่าเช่นกัน

ไม่ชี้แจงรายละเอียดการเดินทางหรือประวัติการเดินทาง

การเดินทางเข้าประเทศอังกฤษนั้น นักเรียนจำเป็นต้องแจกแจงรายละเอียดการเดินทางหรือประวัติการเดินทาง หากมีการปกปิด ไม่ว่าจะเป็นประวัติการเดินที่ผ่านๆมา หรือ หากเคยโดนปฏิเสธวีซ่ามาก่อน ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกปฏิเสธวีซ่าได้

มีเงินในบัญชีไม่ครบ 28 วัน และ ไม่ได้เป็นบัญชีของนักเรียน ผู้ปกครอง หรือสปอนเซอร์

การยื่นวีซ่านักเรียน Tier4 จะต้องแสดงเงินในบัญชีที่มีมาไม่ต่ำกว่า 28 วัน และจะต้องเป็นบัญชีของตัวนักเรียนเอง พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือสปอนเซอร์เท่านั้น หากไม่ตรงตามที่สถานทูตกำหนดนี้ ก็จะทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าได้

ไม่ยื่นหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียนเอง และ ผู้ปกครองหรือสปอนเซอร์

ในกรณีที่แสดงเงินในบัญชีของ พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือสปอนเซอร์ นักเรียนจะต้องยื่นเอกสารแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวด้วย ไม่ว่าจะเป็น สูติบัตร เอกสารรับรองบุตร หรือสัญญาการจ้างงาน หากไม่มีเอกสารเหล่านี้ ก็จะทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าได้

ลืมยื่นเอกสารเกี่ยวกับการเรียนฉบับจริง

การยื่นวีซ่านักเรียน Tier4 สิ่งสำคัญคือเอกสารเกี่ยวกับการเรียนทั้งหมด ซึ่งเอกสารเหล่านี้จำเป็นต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำเนาในการยื่นได้ หากนักเรียนทำหาย ก็สามารถให้ทางสถาบันการศึกษาออกฉบับจริงมาให้ใหม่ได้

ลืมทำ TB Test 

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเดินทางไปเรียนที่อังกฤษมากกว่า 6 เดือน จำเป็นจะต้องทำการตรวจปอดเพื่อหาเชื้อวัณโรค หรือการทำ TB test และนำเอกสารที่ได้ไปใช้ในการยื่นพิจารณาวีซ่าด้วย นักเรียนหลายคนอาจไม่รู้ถึงขั้นตอนนี้ หากไม่มี ก็จะทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าได้

การขอวีซ่านักเรียนกับทางสถานทูตนั้น อาจเป็นปัญหาหนักอกสำหรับนักเรียนหลายๆ คน จริงๆ แล้ว การขอวีซ่านั้นไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ายื่นวีซ่าให้ถูกประเภท และเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ ข้อมูลเหล่านี้ นักเรียนสามารถหาได้จากเวปไซส์ของสถานทูต หรือสามารถปรึกษากับ Brilliant Life 02 641-4748 ได้ค่ะ สมัครเรียน ทำวีซ่า ไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น