ข้อแนะนำการขอวีซ่านักเรียน Tier4

การขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษในแต่ละประเภท จะมีวิธีการ ขั้นตอน และการเตรียมเอกสารที่แตกต่างการออกไป โดยเฉพาะการขอ วีซ่านักเรียน Tier4 ที่มีขั้นตอน และการเตรียมเอกสารที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่หากนักเรียนศึกษาและหาข้อมูลก่อนการยื่นขอวีซ่า ก็จะทำให้ไม่มีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต และจะทำให้การยื่นขอวีซ่านั้นเป็นเรื่องง่ายไปเลยทีเดียว

คำแนะนำการขอวีซ่านักเรียน Tier4

ขอวีซ่าล่วงหน้า

นักเรียนส่วนใหญ่ที่ยื่นวีซ่านักเรียนประเภท Tier4 จะเป็นนักเรียนที่ไปเรียนในโรงเรียน หรือเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีวันเปิดภาคเรียนที่ค่อนข้างแน่นอนคือช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนมกราคม ช่วงเวลานี้จะมีนักเรียนที่ยื่นขอวีซ่าเป็นจำนวนมาก ทำให้อาจมีการล่าช้าในการพิจารณาวีซ่า ดังนั้นนักเรียนควรเตรียมตัวขอวีซ่าเนิ่นๆ โดยนักเรียนสามารถยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนการเดินทางได้ถึง 3 เดือน

กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดประวัติการเดินทาง

สถานทูตจะพิจารณาวีซ่าตามข้อมูลที่นักเรียนกรออกใน Visa Application Form หากข้อมูลไม่ครบ หรือบิดเบือนจากความเป็นจริง อาจทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าได้ การเปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริงให้กับสถานทูตถือเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจในขอการเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพิจารณาวีซ่า ดังนั้นหากมีประวัติการเดินทางที่ผ่านๆมา ไม่ว่าจะเป็นการได้รับวีซ่าหรือการถูกปฏิเสธวีซ่า ก็ควรกรอกให้ครบถ้วน

ยื่นเอกสารให้ครบ – ทำ TB Test และ จ่ายค่า Health Surcharge

การยื่นเอกสารให้ครบถ้วนเป็นหัวใจสำคัญของการขอวีซ่า นักเรียนควรมี Check List เอกสารที่จะต้องใช้ยื่นวีซ่า และตรวจสอบให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ การทำ TB Test หรือการตรวจปอด และการจ่ายค่า Health Surcharge ซึ่งเป็นขั้นตอนใหม่ที่นักเรียนหลายคนไม่รู้ และอาจลืมเอกสารเหล่านี้ได้

เช็คอีเมลออย่างสม่ำเสมอ หากมีการติดต่อขอเอกสารเพิ่มเติม

หลังจากที่ยื่นขอวีซ่าไปแล้ว นักเรียนควรเช็ค email อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากวีซ่านักเรียนประเภท Tier4 ได้ถูกส่งไปพิจารณาที่ประเทศอังกฤษเมือง Sheffield นักเรียนอาจได้รับ email จากทาง Sheffield ในกรณีที่ต้องการเอกสารเพิ่มเติม

ตรวจสอบวันเริ่มเรียนให้แน่นอน 

เนื่องจากนักเรียนสามารถเข้าประเทศอังกฤษล่วงหน้าได้เพียง 1 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน และเมื่อนักเรียนได้รับวีซ่าแล้ว วีซ่านักเรียน Tier4 ที่ได้จะมีระยะเวลาเพียง 30 วันเท่านั้น การกรอกวันเดินทางไม่สัมพันธ์กับการเดินทาง อาจทำให้การพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูตล่าช้า หรือจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าตามวันที่ได้ขอไปใน Visa Application Form

ไม่ควรประหม่า หรือ วิตกกังวลจนเกินไป ในการสัมภาษณ์

นักเรียนที่ยื่นขอวีซ่านักเรียน Tier4 ต้องมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (Video Interview)  นักเรียนไม่ควรประหม่า หรือ วิตกกังวลจนเกินไป ควรเตรียมตัวเพื่อตอบคำถามในการสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นชื่อสถาบันที่จะไปเรียน ระยะเวลาเรียนรวมถึงวันเริ่มเรียน หลักสูตรที่จะไปเรียน นักเรียนที่ตั้งใจไปเรียนไม่มีอะไรให้ต้องกังวล สถานทูตต้องการวัดระดับภาษาและยืนยันตัวตนของนักเรียนเท่านั้น โดยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่นักเรียนจะต้องรู้ การตื่นเต้นจนเกินไปอาจทำให้ตอบคำถามผิดพลาดหรือไม่ชัดเจน ซึ่งก็จะทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าได้เช่นกัน

นักเรียนที่มีแผนจะเดินทางไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ ควรศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดการยื่นวีซ่า และขั้นตอนการยื่นวีซ่าให้ครบถ้วน การขอวีซ่านั้นไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ามีการวางแผน และมีการเตรียมตัวที่ดี ข้อมูลที่จำเป็นในการยื่นวีซ่านั้น นักเรียนสามารถหาได้จากเวปไซส์ของสถานทูต หรือสามารถปรึกษากับ Brilliant Life 02 641-4748 ได้ค่ะ สมัครเรียน ทำวีซ่า ไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น