Documents Checklist
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน ประเทศอังกฤษ

อยากเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง สิ่งแรกเลยที่นักเรียนจะต้องทำ ก็คือ เตรียมเอกสารค่ะ เพราะเอกสารเหล่านี้จะต้องถูกส่งไปยัง สถาบัน หรือ มหาวิทยาลัยที่เราต้องการสมัครเรียน เพื่อให้ทาง สถาบัน หรือ มหาวิทยาลัยใช้พิจารณา ว่าเราสามารถเข้าเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆ นั้นได้หรือไม่ เอกสารเยอะหรือน้อย ขึ้นอยู่กับแต่ละ สถาบัน หรือ มหาวิทยาลัยด้วยนะคะ แต่การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตั้งแต่แรก ก็จะช่วยให้ทาง สถาบัน หรือ มหาวิทยาลัย ตอบรับและให้ offer กับเราได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ

เอกสารทุกอย่าง ควรเป็นภาษาอังกฤษ ถ้ามีเอกสารฉบับไหนที่เป็นภาษาไทย ก็ควรส่งแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ และ ควรแสกนเอกสารให้มีความคมชัด ถึงแม้โทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้จะถ่ายรูปได้สะดวก แต่บางครั้งรูปที่ถ่ายส่งมา ก็ดูไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่ค่ะ สำหรับนักเรียนที่จะเข้ามาคุยสอบถามข้อมูลกับทาง บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ ถือเอกสารตัวจริงเข้ามาหาพี่ๆ ได้เลยค่ะ พี่ๆ จะแสกนให้ เอกสารมีอะไรบ้างเตรียมกันเลยค่ะ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

Transcript หรือ ใบรายงานผลการศึกษา / Academic Record หรือ ใบเกรด เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น จะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น เรียนที่ไหน เข้าเรียนเมื่อไหร่ เรียนคณะอะไร วิชาอะไร ได้คะแนน (GPA) เท่าไหร่ เอกสารนี้มีความสำคัญในการพิจารณาเข้าเรียนต่อเป็นอย่างมาก นักเรียนสามารถขอได้หลังจากจบภาคการศึกษา และควรขอมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

Passport หรือ หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารสำคัญที่จะแสดงรายละเอียดของนักเรียนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อยืนยันตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ เสมือนบัตรประชาชน โดยจะระบุ ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ที่สำคัญจะเป็นเอกสารที่ใช้ขอวีซ่าไปต่างประเทศอีกด้วย

Statement of Purpose หรือเรียกสั้นๆ ว่า SOP เป็นจดหมายที่เขียนขึ้นเพื่อแนะนำตัว แสดงความตั้งใจ และอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงอยากสมัครเข้าเรียนต่อในระดับต่างๆ ควรมีความยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ หรือประมาณ 500 words นักเรียนหลายๆ คนจะมีปัญหาในการเขียน SOP พี่ๆ ที่ บริลเลียนท์ ไลฟ์ สามารถช่วยแนะนำ และตรวจเช็คให้ได้ค่ะ ไม่ต้องกังวล ^^

IELTS (ไอเอ้ลส์) คือ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อ ซึ่งมีทั้งแบบ IELTS ธรรมดา และ IELTS UKVI จะเลือกสอบแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรับของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย บางมหาวิทยาลัยสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้เลย โดยไม่ต้องมีคะแนน IELTS หรือบางมหาวิทยาลัยมีข้อสอบตรงของทางมหาวิทยาลัยเองค่ะ นักเรียนสามารถสอบถามเงื่อนไขเหล่านี้ได้ ส่วนนักเรียนที่ไม่มั่นใจในการสอบ หรืออยากลองสอบเพื่อวัดระดับภาษาของตนเอง สามารถเข้ามาลองสอบฟรีที่ บริลเลียนท์ ไลฟ์ ได้นะคะ

CV / Curriculum Vitae หรือ Resume เป็นการเขียนประวัติส่วนตัว เกี่ยวกับการเรียน และการทำงานที่ผ่านมาของนักเรียน อาจเริ่มตั้งแต่ระดับ ประถม หรือ มัธยม จนถึงปัจจุบัน หากมีประวัติการทำงาน ควรเขียนเชิงลึกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึง กิจกรรม เกียรติคุณ ความสามารถพิเศษ หรือรางวัลต่างๆ ที่เคยได้รับมาด้วย

Reference Letter / Recommendation Letter หรือจดหมายแนะนำจากอาจารย์ ควรเป็นอาจารย์ที่มีความรู้จักกับนักเรียน และมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับตัวนักเรียน ที่สำคัญจดหมายควรมีความน่าเชื่อถือ และ เป็นทางการ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นั้นต้องการจดหมายสองฉบับ กรณีนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน ควรใช้เอกสาร Recommendation Letters จากอาจารย์ 2 ท่าน หากมีประสบการณ์หลายปี และยากในการกลับไปขอเอกสารกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย สามารถใช้เอกสาร Recommendation Letter จากอาจารย์ 1 ท่าน และ Recommendation letter จากที่ทำงาน 1 ท่าน ได้ค่ะ

UK Visa สำหรับนักเรียนที่เคยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษมาแล้ว จะต้องยื่นประวัติการเรียนในครั้งก่อนและวีซ่าที่เคยได้รับมาแล้วทั้งหมด ในการพิจารณารับเข้าเรียนในครั้งต่อไปด้วย แต่ถ้าไม่เคยไปประเทศอังกฤษมาก่อน ก็ไม่จำเป็นต้องมีค่ะ

เอกสารอื่นๆ นอกจากนี้ขึ้นอยู่กับทาง สถาบัน หรือ ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณานะคะ บางคณะอาจต้องยื่น Portfolio หรือ Research Proposal ด้วย หากนักเรียนที่จะยื่นสมัครเรียน มีเอกสารไม่ครบทั้งหมด สามารถยื่นเอกสารเบื้องต้น เช่น Transcript หรือ Passport มาก่อนและยื่นเอกสารส่วนที่เหลือตามมาทีหลังได้ค่ะ

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จะช่วยสมัครเรียนและประสานงานกับ สถาบัน และ มหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ ตลอดจนช่วยดำเนินการในเรื่องของวีซ่าให้กับนักเรียน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ สมัครเรียนโทร 02 641-4748

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ เรียนต่ออังกฤษ สมัครเรียน ทำวีซ่า ไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น