เรียนต่ออังกฤษ คอร์สเรียนภาษา
St Giles International, London

St Giles International สถาบันสอนภาษาขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 2 แห่งในสหราชอาณาจักร (UK)

St Giles International, London Central ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน อยู่ใกล้กับ British Museum, Piccadilly Circus, Oxford Street, Covent Garden และสถานที่สำคัญๆที่มีชื่อเสียงของกรุงลอนดอนอีกมากมาย St Giles, London เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในเครือ St Giles มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียน อาทิ student cafeteria พร้อมด้วย Internet Cafe, Self Access Centre, ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด นอกเหนือไปจากนั้น ทางโรงเรียนยังได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาไว้สำหรับให้นักเรียนได้ปรึกษาปัญหา ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในลอนดอนอีกด้วย ดังนั้น St Giles, London จึงถือเป็นสถาบันที่เหมาะสำหรับนักศึกษาในการเรียน และการใช้ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

Promotion

ค่าเรียน 6 เดือน 5,880 ปอนด์ (229,320 บาท)

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรการเรียนการสอนที่ St Giles เน้นวิธีการสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อที่ครูผู้สอนจะได้เข้าถึงความต้องการของนักเรียนในแต่ละคนได้ คอร์สเน้นทักษะ 4 skills คือ Reading , Writing, Speaking, Listening

LONDON CENTRAL

ค่าเรียนคอร์ส General English 20 Lessons
General English Full-Time 20 Lessons ต่อสัปดาห์
หรือ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Mon-Fri 9.00-12.00 pm
ค่าเรียน
3 เดือน
Registration fee £80
ค่าเรียน 12 สัปดาห์ £3,192
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) £45
Homestay อาหารเช้า 2 สัปดาห์ £406
ค่ารถรับจากสนามบิน Heathrow Airport £80
รวม £3,803
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 148,317
General English Full-Time 20 Lessons ต่อสัปดาห์
หรือ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Mon-Fri 9.00-12.00 pm
ค่าเรียน
6 เดือน
Registration fee £80
ค่าเรียน 24 สัปดาห์ £6,384
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) £45
Homestay อาหารเช้า 2 สัปดาห์ £406
ค่ารถรับจากสนามบิน Heathrow Airport £80
รวม £6,995
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 272,805

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก GBP 1 = 39 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเรียนคอร์ส Intensive English 28 Lessons
Intensive English Full-Time 28 Lessons ต่อสัปดาห์
หรือ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Mon-Fri 9.00-15.35 pm
ค่าเรียน
3 เดือน
Registration fee £80
ค่าเรียน 12 สัปดาห์ £4,068
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) £45
Homestay อาหารเช้า 2 สัปดาห์ £406
ค่ารถรับจากสนามบิน Heathrow Airport £80
รวม £4,679
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 182,481
Intensive English Full-Time 28 Lessons ต่อสัปดาห์
หรือ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Mon-Fri 9.00-15.35 pm
ค่าเรียน
6 เดือน
Registration fee £80
ค่าเรียน 24 สัปดาห์ £8,136
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) £45
Homestay อาหารเช้า 2 สัปดาห์ £406
ค่ารถรับจากสนามบิน Heathrow Airport £80
รวม £8,747
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 341,133

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก GBP 1 = 39 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

LONDON HIGHGATE

ค่าเรียนคอร์ส General English 20 Lessons
General English Full-Time 20 Lessons ต่อสัปดาห์
หรือ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Mon-Fri 9.00-13.00 pm
ค่าเรียน
3 เดือน
Registration fee £80
ค่าเรียน 12 สัปดาห์ £2,940
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) £45
Homestay อาหารเช้า 2 สัปดาห์ £398
ค่ารถรับจากสนามบิน Heathrow Airport £80
รวม £3,543
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 138,177
General English Full-Time 20 Lessons ต่อสัปดาห์
หรือ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Mon-Fri 9.00-13.00 pm
ค่าเรียน
6 เดือน
Registration fee £80
ค่าเรียน 24 สัปดาห์ £5,880
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) £45
Homestay อาหารเช้า 2 สัปดาห์ £398
ค่ารถรับจากสนามบิน Heathrow Airport £80
รวม £6,483
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 252,837

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก GBP 1 = 39 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเรียนคอร์ส Intensive English 28 Lessons
Intensive English Full-Time 28 Lessons ต่อสัปดาห์
หรือ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Mon-Fri 9.00-15.40 pm
ค่าเรียน
3 เดือน
Registration fee £80
ค่าเรียน 12 สัปดาห์ £3,744
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) £45
Homestay อาหารเช้า 2 สัปดาห์ £398
ค่ารถรับจากสนามบิน Heathrow Airport £80
รวม £4,347
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 169,533
Intensive English Full-Time 28 Lessons ต่อสัปดาห์
หรือ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Mon-Fri 9.00-15.40 pm
ค่าเรียน
6 เดือน
Registration fee £80
ค่าเรียน 24 สัปดาห์ £7,488
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) £45
Homestay อาหารเช้า 2 สัปดาห์ £398
ค่ารถรับจากสนามบิน Heathrow Airport £80
รวม £8,091
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 315,549

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก GBP 1 = 39 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

– Last Update: Apr 2020 –

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้าน เรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วสหราชอาณาจักร  ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โทร 02 641-4748