Newcastle University

Newcastle University ตั้งอยู่ที่เมือง Newcastle ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและความทันสมัย มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นที่รู้จัก เช่น สะพาน Gateshead Millennium, Baltic Art Gallery, รูปปั้น the Angel of the North ภายในเมืองยังมีแหล่งชอปปิ้งมากมาย สถานบันเทิงในยามค่ำคืน และสถานที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพักผ่อนมากมาย

การเดินทางภายในเมือง Newcastle ยังสะดวกสบายด้วยรถเมล์และรถไฟ (Metro) เดินทางไปลอนดอน 3 ชั่วโมงโดยรถไฟ และ 1 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน มหาวิทยาลัยแต่เดิมเป็น School of Medicine and Surgery ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1834 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น University of Newcastle upon Tyne และเป็น Newcastle University ในที่สุด มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้บริเวณ City Centre บนพื้นที่กว่า 50 เอเคอร์ และมีการลงทุนกว่า 200 ล้านปอนด์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอน

     มหาวิทยาลัยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 18 in the UK โดย Sunday Times University Guide 2014 ได้รับความพึงพอใจจากนักเรียนต่างชาติโดยการโหวตให้อยู่ในอันดับ 10 จากมหาวิทยาลัยทั่วอังกฤษโดย National Student Survey 2013 และยังได้รับความพึงพอใจสูงขึ้นในทุกๆปี และสูงกว่าระดับเฉลี่ยถึง 82% ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจทางการแพทย์ ทางด้านวิศวกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้าน IT และแม้แต่ด้านสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในการรองรับนักเรียนที่จบจาก Newcastle University ได้ทำงานตามสายงานต่างๆ ที่ได้เรียนมาอีกด้วย

Scholarships

  • Full Payment Discount 2%

Pre Sessional English

ในกรณีที่คะแนน IELTS ไม่ถึง 6.5 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด นักเรียนสามารถเรียนคอร์ส Pre-Sessional English กับมหาวิทยาลัยก่อนได้

คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท รอบเดือนกันยายน
IELTS 6.5 (minimum 6.0 in each skill)

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.5
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.0
10 weeks 27 Jun 2019 £4,900
IELTS 6.0
ทักษะ writing ไม่ต่ำกว่า 5.5
6 weeks 25 Jul 2019 £2,950

INTO Newcastle University
INTO สถาบันเอกชนที่ร่วมกับ Newcastle University เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีหลักสูตรต่างๆดังนี้

University Pathways ระดับปริญญาตรี

International Foundation in Architecture
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Bachelor degree in architecture

International Foundation in Business and Management
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Economics, Finance, Marketing and Management

International Foundation in Humanities and Social Sciences
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Law, Media, Politics

International Foundation in Physical Sciences and Engineering
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Engineering and Science

International Foundation in Biological and Biomedical Sciences
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Newcastle University Medical School

เกณฑ์การรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ 5 GPA 2.5 ขึ้นไป

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.0
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.5
4 terms 24 Sep 2018
27 Jun 2019
£23,400
IELTS 5.5
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.5
3 terms 24 Sep 2018
7 Jan 2019
£18,500

International Year One in Business
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชา Newcastle University Business School
เกณฑ์การรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 3.0

 

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.5
Writing ไม่ต่ำกว่า 5.0
4 terms 24 Sep 2018
27 Jun 2019
£23,400
IIELTS 6.0
Writing ไม่ต่ำกว่า 5.5
3 terms 24 Sep 2018
7 Jan 2019
£18,500

International Year One in Architecture
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชา Architecture
เกณฑ์การรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 3.0

 

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.5
Writing ไม่ต่ำกว่า 5.0
4 terms 24 Sep 2018
27 Jun 2019
£24,400
IELTS 6.0
Writing ไม่ต่ำกว่า 5.5
3 terms 24 Sep 2018
7 Jan 2019
£19,500

University Pathways ระดับปริญญาโท

Graduate Diploma in Business and Humanities
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท Business, Communication, Heritage, Law, Media, Social Sciences and Transport

Graduate Diploma in Music
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท Music Related

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.5
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
3 terms 24 Sep 2018
7 Jan 2019
£18,500

Graduate Diploma in Architecture
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท Architecture-Related

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.5
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
3 terms 24 Sep 2018
7 Jan 2019
£19,500

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท

 Business and Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MBA Master of Business Administration   £21,600
 MA Arts Business and Creativity   £16,800
 MSc E-Business   £16,800
 MSc E-Business (E-Marketing)   £16,800
 MSc E-Business (Information Systems)   £16,800
 MA Human Resource Management   £16,800
 MSc International Marketing   £16,800
 MSc Operation, Logistics and Supply Chain Management   £16,800
 MSc Operation Management, Logistics and Accounting   £16,800
 MSc Strategic Planning and Investment   £16,800
 Finance and Economic รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc International Economics and Finance  £19,200
 MSc Banking and Finance  £19,200
 MSc Finance  £19,200
 MA International Financial Analysis  £19,200
 MSc Quantitative Finance and Risk Management  £19,200
 Agriculture รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Agricultural and Environmental Science  £21,600
 MSc Applied Animal Behaviour and Welfare  £21,600
 MSc Environmental Resource Assessment  £21,600
 MSc Biodiversity Conservation and Ecosystem Management  £21,600
 MSc Organic Farming and Food Production Systems  £21,600
 MSc Sustainable Agriculture and Food Security  £21,600
 Archaeology รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MA Archaeology  £16,200
 MA Early Medieval and Byzantine Archaeology  £16,200
 MA Greek and Byzantine Archaeology  £16,200
 MA Greek and Roman Archaeology  £16,200
 MA History of Medicine  £16,200
 MA Later European Prehistory  £16,200
 MA Roman and Byzantine Archaeology  £16,200
 MA Roman Frontier Studies  £16,200
 Architecture, Planning and Landscape รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MA Planning and Environment Research  £16,200
 MSc Planning for Sustainability and Climate Change  £16,200
 MSc Sustainable Buildings and Environments  £16,200
 MSc Town Planning  £16,200
 Sciences รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Bioinformatics  £21,600
 MSc Ecological Consultancy  £21,600
 MSc Industrial and Commercial Biotechnology  £21,600
 MSc Medical Sciences  £21,600
 MSc Neuroinformatics  £21,600
 MSc Synthetic Biology  £21,600
 MSc Wildlife Management  £21,600
 MSc Drug Chemistry  £21,600
 MSc Computational Systems Biology  £21,600
 MSc Petroleum Geochemistry  £21,600
 Computer Sciences รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Advanced Computer Science  £21,600
 MSc Cloud Computing  £21,600
 MSc Computational Systems Biology  £21,600
 MSc Computer Game Engineering £21,600
MSc Computer Science  £21,600
 MSc Computer Security and Resilience  £21,600
 Engineering รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Materials Design and Engineering  £21,600
 Art and Media รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MA Creative Arts Practice  £16,200
 MA Film: Theory and Practice  £16,200
 MA International Multimedia Journalism  £16,200
 MA Media and Journalism  £16,200
 MA Media and Public Relations  £16,200
 Law and Politics รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 LLM Environmental Law and Policy (Research)  £16,200
 LLM Environmental Regulation and Sustainable Development  £16,200
 LLM International Business Law  £16,200
 LLM International Legal Studies  £16,200
 MA International Political Economy  £16,200
 MA International Development and Education  £16,200
 Marine Technology รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Marine Engineering  £21,600
 MSc Marine Transport with Management  £21,600
 MSc Naval Architecture  £21,600
 MSc Offshore Engineering  £21,600

ที่พักของมหาวิทยาลัย

ที่พักของมหาวิทยาลัย ประเภทห้อง ราคาต่อสัปดาห์
Bowsden Court en-suite room 96.18 ปอนด์
Grand Hotel en-suite room 134.33 ปอนด์
Albion House en-suite room 134.33 ปอนด์
Barker House en-suite room 127.96 ปอนด์
Leazes Terrace en-suite room 106.40 ปอนด์
Newgate Court en-suite room 116.00 ปอนด์

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  • Transcript & Certificate of Graduation

  • SOP จดหมายแนะนำตัวเอง

  • Reference Letters จากอาจารย์สองท่าน

  • Copy of Passport

  • คะแนน IELTS

  • Resume/CV

ส่งเอกสารสมัครเรียนมาได้ ที่ info@BrilliantLife.co.th

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้าน เรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ติดตามผล, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748