เรียนต่ออังกฤษ Manchester Tel: 02 641-4748

เมืองแห่งการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีโรงละคร,สถานที่แสดงดนตรีที่มีชื่อเสียง ทั้งยังมีแหล่งขายของอีกมากมาย

Read More

สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ทันสมัย สื่ออุปกรณ์การเรียนครบครัน ผู้คนเป็นมิตรมาก และน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก

Read More

ตั้งอยู่ที่เมือง Manchester เมืองน่าอยู่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โปรโมชั่นลดค่าเรียน 25% ฟรีค่าลงทะเบียน

Read More