เรียนต่อแคนนาดา
Kaplan International English, Toronto

Kaplan Toronto สถาบันอยู่ห่างจากหอคอย CN Tower เพียงไม่กี่นาทีและใกล้กับท่าเรือข้ามฟาก Jack Layton ซึ่งมีเรือออกจากเกาะโตรอนโต ในช่วงวันหยุดก็มีการจัดกิจกรรมทริปท่องเที่ยวทัศนะศึกษาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น น้ำตกไนแองการา (Niagara Falls) และสหรัฐอเมริกา เช่น Montreal และ Quebec Boston, New York และ Chicago อาจารย์ของ Kaplan ทุกท่านมีคุณวุติขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ TESOL, CELTA, TEFL certificate หรือ ESL/EFL teaching experience นักเรียนจึงสามารถไว้วางใจในคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันได้

Promotion

  • ค่าเรียนราคาโปรโมชั่นลด 25%
  • 5% on top discount for students with current Visitor Visa
  • Free University Placement Service for 10+ weeks bookings
  • Free IELTS Academic Test for 8+ weeks of IELTS Preparation course bookings

ค่าเรียนคอร์ส Semi-Intensive English

Semi-Intensive English
21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค่าเรียน
3 เดือน
Registration fee $185
ค่าเรียน Promotion $3,591
ค่าอุปกรณ์การเรียน Material Fee $120
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) $240
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $510
ค่ารถรับจากสนามบิน $125
รวม CAD$ $4,771
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 109,733
Semi-Intensive English
21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค่าเรียน
6 เดือน
Registration fee $185
ค่าเรียน Promotion $6,840
ค่าอุปกรณ์การเรียน Material Fee $240
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) $240
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $510
ค่ารถรับจากสนามบิน $125
รวม CAD$ $8,140
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 187,220

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก CAD 1 = 23 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเรียนคอร์ส Intensive English

Intensive English
26 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค่าเรียน
3 เดือน
Registration fee $185
ค่าเรียน Promotion $4,146
ค่าอุปกรณ์การเรียน Material Fee $120
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) $240
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $510
ค่ารถรับจากสนามบิน $125
รวม CAD$ $5,326
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 122,498
Intensive English
26 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค่าเรียน
6 เดือน
Registration fee $185
ค่าเรียน Promotion $7,694
ค่าอุปกรณ์การเรียน Material Fee $240
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) $240
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $510
ค่ารถรับจากสนามบิน $125
รวม CAD$ $8,994
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 206,862

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก CAD 1 = 23 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

– Last Update : June 2020 –

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้าน เรียนต่อประเทศแคนาดา ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วแคนาดา ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โทร 02 641-4748