เรียนต่อแคนนาดา
EC, Toronto

EC Toronto เป็นสถาบันที่กว้างขวางทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสามารถเดินทางได้สะดวก และมีสื่ออุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน บรรยากาศในห้องเรียนอบอุ่นและเป็นกันเอง การเรียนการสอนมีคุณภาพ Toronto เป็นเมืองใหญ่ และเจริญมาก เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศแคนาดา เหมาะสำหรับนักเรียนที่ชอบความเป็นตัวเมือง คึกคัก และแสงสี คล้ายกับ New York แต่ค่าครองชีพถูกกว่าครึ่งหนึ่ง

Promotion

  • ค่าเรียน Promotion ลด 25%
  • Free Registration fee ($160) for 24+ weeks bookings

ค่าเรียนคอร์ส Semi-Intensive English 24 Lessons

Semi-Intensive English
24 lessons 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค่าเรียน
3 เดือน
Registration fee $130
ค่าเรียน Promotion $3,204
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) $220
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $560
ค่ารถรับจากสนามบิน $115
รวม CAD$ $4,229
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 97,267
Semi-Intensive English
24 lessons 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค่าเรียน
6 เดือน
Registration fee Promotion
ค่าเรียน Promotion $6,120
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) $220
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $560
ค่ารถรับจากสนามบิน $115
รวม CAD$ $7,015
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 161,345

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก CAD 1 = 23 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเรียนคอร์ส Intensive English 30 Lessons

Intensive English 30 lessons
22.5
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค่าเรียน
3 เดือน
Registration fee $130
ค่าเรียน Promotion $3,564
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) $220
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $560
ค่ารถรับจากสนามบิน $115
รวม CAD$ $4,589
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 105,547
Intensive English 30 lessons
22.5
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค่าเรียน
6 เดือน
Registration fee Promotion
ค่าเรียน Promotion $6,840
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) $220
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $560
ค่ารถรับจากสนามบิน $115
รวม CAD$ $7,735
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 177,905

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก CAD 1 = 23 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

– Last Update: June 2020 –

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้าน เรียนต่อประเทศแคนาดา ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วแคนาดา ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โทร 02 641-4748