City University London

City University, London ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1894 เดิมชื่อ The Northampton Institute และได้สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ.1966 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน สะดวกในการเดินทางจากสถารนีรถไฟใต้ดินได้หลายสาย และไม่ไกลจาก British Library และย่าน West End มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่จะนำเสนอการศึกษาที่มีคุณภาพสูง โดยมีการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยระดับนานาชาติจากนักวิชาการและมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกันในเชิงธุรกิจและวิชาชีพ และได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5% ของโลก (Times Higher Education World University Rankings 2011/12) สาขาวิชาเด่นๆที่เปิดสอน อาทิเช่น Engineering, Science, Business, Management Studies และ Computing แคมปัสหลักของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ Islington ตอนเหนือของลอนดอน และมีแคมปัสย่อยอยู่ที่ Holborn, Smithfield และ Whitechapel มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 17,221 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ 5,878 คน City University London มีชื่อเสียงและประสบการณ์ด้านงานวิจัยมากกว่า 100 ปี Cass Business School ของ City University London ได้รับการจัดอันดับเป็น Business School ที่ดีที่สุดอันดับ 3 ของอังกฤษอีกด้วย

Scholarships

Pre-Sessional English Course

กรณีที่คะแนนสอบ IELTS ไม่ถึงตามแต่ละคณะกำหนด สามารถเรียนคอร์สภาษา (Pre-Sessional English) กับทางมหาวิทยาลัยได้ดังนี้

คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท/ตรี รอบเดือนกันยายน

คะแนน IELTS 6.0
with writing 6.0
คะแนน IELTS 6.5
Minimum 6.0 in all
ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.0
no less than 5.0
IELTS 5.5
no less than 5.0
12 weeks 17 Jun 2019 £4,540
IELTS 5.5
no less than 5.5
IELTS 6.0
no less than 5.5
8 weeks 15 Jul 2019 £2,995
IELTS 6.0
with writing 6.0
IELTS 6.5
no less than 6.0
4 weeks 13 Aug 2018 £1,590

คอร์ส Pre Sessional English for CASS Business School รอบเดือนกันยายน

คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
 IELTS 6.0 no less than 5.5 8 weeks 24 Jun 2019 £4,540
 IELTS 6.5 no less than 5.5
Or
IELTS 6.0 no less than 6.0
6 weeks 8 Jul 2019 £2,995
 IELTS 7.0 with writing 6.5 4 weeks 13 Aug 2018 £1,590

คอร์ส English for University Study
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียน INTO acadmeic programme or University degree

คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 3.0 with writing 3.0 3 term 1 Oct 2018
7 Jan 2019
2 Apr 2019
1 Jul 2019
£4,430/term

INTO City University London

INTO สถาบันที่ร่วมกับ City University London เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท INTO City University London ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ในอาคารแบบใหม่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกทั้งการเรียนการสอนสามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่า 1,000 คน อาจารย์ผู้สอนทรงคุณวุฒิและมีคุณภาพและเติมเต็มความต้องการที่จะประสมความสำเร็จในการศึกษา โดยมีหลักสูตรต่างๆดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • International Foundation Business and Economics with Accounting

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Accountancy and Finance (Cass); Banking and International Finance (Cass); Business Studies (Cass); Economics; Economics with Accounting; Investment and Financial Risk Management (Cass); and Management (Cass)
เกณฑ์การรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ 5 GPA 2.5 ขึ้นไป
: 17 years and above
: IGCSE  students should have a minimum grade of  AABBB including relevant Science/Maths

คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
 IELTS 5.0
With writing 4.5
4 terms 1 Oct 2018
1 Jul 2019
£22,625
 IELTS 5.5
With writing 5.0
3 terms 24 Sep 2018
7 Jan 2019
£18,195
 IELTS 6.0
With writing 6.0
2 weeks 18 Mar 2019 £18,195
  • International Foundation in Engineering, Computer Science and Mathematics

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา
เกณฑ์การรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ 5 GPA 2.5 ขึ้นไป

คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.0
With writing 4.5
4 terms 1 Oct 2018
1 Jul 2019
£20,545
IELTS 5.5
With writing 5.0
3 terms 24 Sep 2018
7 Jan 2019
£16,115
  • Graduate Diploma in Business, Economics, Law and Social Sciences

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท Law, Social Sciences and the Arts

  • Graduate Diploma in Science and Engineering

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท Engineering and Informatics

เกณฑ์การรับสมัคร: ปริญญาตรี GPA 2.3 ขึ้นไป

คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.5
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
3 terms 24 Sep 2018
7 Jan 2019
£16,115
  • Graduate Diploma in Journalism

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท Law, Social Sciences and the Arts
เกณฑ์การรับสมัคร: ปริญญาตรี GPA 2.3 ขึ้นไป

คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 6.0
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
3 terms 24 Sep 2018
7 Jan 2019
£16,115

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท
School of Arts & Social Sciences

 Creative Writing, Enterprise, Translation and Publishing รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MA Creative Writing (Non-Fiction)  £17,000
 MA Creative Writing (Novels)  £17,000
 MA Creative Writing (Playwriting and Screenwriting)  £17,000
 MA Culture, Policy and Management  £17,000
MA International Publishing  £16,000
 Economics รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Business Economics/ International Business Economics  £16,000
 MSc Development Economics  £15,000
 MSc Economic Evaluation in Healthcare  £15,000
 MSc Economics  £15,000
 MSc Financial Economics  £16,000
 MSc Health Economics  £15,000
 International Politics รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MA Diplomacy and Foreign  £15,500
 MA Global Political Economy  £15,500
 MA International Politics  £15,500
 MA International Politics and Human Rights  £15,500

 Journalism รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MA Broadcast Journalism/ Television Journalism  £20,000
 MA Financial Journalism  £20,000
 MA Interactive Journalism  £20,000
 MA International Journalism  £20,000
 MA Investigative Journalism  £20,000
 MA Magazine Journalism  £20,000
 MA Newspaper Journalism  £20,000
 MA Science Journalism  £20,000
 Music รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MA Music  £13,500
 Psychology รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Health Psychology/ Psychology and Health  £16,500
 MSc Organisational Psychology/ Organisation Behaviour  £16,500
 MSc Research Methods and Psychology  £16,500
 Sociology รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MA Criminology and Criminal Justice  £14,500
 MSc Food Policy  £16,500
 MA International Communications and Development  £14,500
 MA Media and Communication  £14,500
 MA Political Communication  £14,500
 MA Transnational Media and Globalisation  £14,500

School of Health Sciences

 School of Engineering & Mathematical Sciences รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Biomedical Engineering with Healthcare Technology Management  £16,500
 Civil Engineering รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Analysis and Design of Structure for Fires, Blasts and Earthquakes  £16,500
 MSc Civil Engineering Structures  £16,500
 MSc Professional Engineering (Civil Engineering)  £16,500
 Electrical and Electronic Engineering รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Renewable Energy and Power Systems Management  £16,500
 MSc Signals and Sensor Systems  £16,500
 MSc Systems and Control Engineering  £16,500
 MSc Telecommunications and Networks  £16,500
 Energy and the Environment รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Energy and Environmental Technology and Economics  £16,500
 Engineering with Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Construction Management  £16,500
 MSc Project Management, Finance and Risk  £16,500
 Maritime Operations and Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Maritime Operations and Management  £16,500

 Mechanical and Automotive Engineering รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Automotive Engineering  £16,500
 MSc Mechanical Engineering  £16,500

School of Health Sciences

 Health Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Health Management  £18,500
 MSc Health Policy  £17,000
 MSc Health Services Research  £17,000
 Interprofessional Courses รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Advanced Practice in Health and Social Care  £16,000
 MSc Advanced Practice in Health and Social Care (Adult Mental Health)  £16,000
 MSc Advanced Practice in Health and Social Care (Child Mental Health)  £16,000

School of Informatics

 Business Computing รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Business Systems Analysis and Design  £15,500
 MSc Information Systems and Technology  £15,500
 Technical Computing รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 MSc Advanced Computer Science  £15,500
 MSc Computer Games Technology  £15,500
 MSc e-Business Systems  £15,500
 MSc Health Informatics  £15,500
 MSc Information Security and Risk  £15,500
 MSc Software Engineering  £15,500
 Law รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
 LLM Civil Litigation and Dispute Resolution  £17,500
 LLM Criminal Litigation  £17,500
 LLM International Commercial Law  £17,500
 LLM Public International Law  £17,500

ที่พักของมหาวิทยาลัย

ที่พักของมหาวิทยาลัย

ประเภทห้อง

ราคาต่อสัปดาห์

Alliance House En Suite £168.13
Willen House Studio £238.22
Pure City En Suite £237.00

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้าน เรียนต่อประเทศอังกฤษตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โทร 02 641-4748