มหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ
Birmingham City University

 

เมือง Birmingham ตั้งอยู่ใน West Midlands หรือทางตอนกลางของประเทศอังกฤษค่อนไปทางตะวันตกมีประชากรกว่าหนึ่งล้านคน มีชื่อเสียงทั้งทางด้านวัฒนธรรม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการก่อตั้ง International Convention Centre และ International Indoor Arena และยังเคยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นำระดับโลก G8 Summit ในปี 1998 นอกจากความทันสมัยแล้วเมืองนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อีกด้วย เห็นได้จากสถาปัตยกรรม แบบ Jacobean และ Regency สมัยเรอเนสซองส์ เนื่องจากเมืองนี้ ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของการคมนาคมทั้งทางรถ, ทางรถไฟ, และทางเครื่องบินของประเทศ จึงทำให้การเดินทางภายในเมืองหรือการเดินทางไปยังเมืองอื่นๆ ทั่วประเทศเป็นไปได้อย่างสะดวก ด้วยเส้นทางรถไฟสองสายหลัก และทางรถโค้ชไปยังสถานีปลายทางอีกกว่า 500 แห่ง

มหาวิทยาลัย Birmingham City University (หรือชื่อเดิม คือ UCE Birmingham) รองรับนักศึกษามากมายจากหลายประเทศทั่วโลก จึงทำให้เกิดความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม และทางวิชาการ มีสิ่งอำนวยการเรียนการสอนที่ทันสมัย,หอพักที่สะดวกสบาย ความปลอดภัยสูง, มี English Support Programmes ฟรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และมีบริการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ นักศึกษาต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องอื่นๆ ทั่วไป มีศูนย์กีฬาและนันทนาการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังอยู่ไม่ไกลจาก city centre ซึ่งเป็นศูนย์รวมแหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่, ผับ, บาร์, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, โบสถ์, gallery, Central Library, และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสามารถเดินติดต่อกันได้อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องขึ้นรถประจำทาง นอกจาก จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ก็ยังทำให้มีโอกาสได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองและความงดงามของสถาปัตยกรรมได้อีกด้วย

KEY FACTS
University
Location
Cost Fee PG
Scholarship
IELTS UG
Pre Sessional
University Ranking

Scholarships

Postgraduate Scholarships

All non-EU international students enrolling on a postgraduate course in September 2019 will be eligible for a scholarship of up to £2,000. This is awarded based on your academic background and your grade will need to be the equivalent to a UK degree:

  • £2,000 if a 1st degree holder
  • £1,500 if a 2:1 degree holder
  • £1,000 if a 2:2 degree holder
  • £500 if a 3rd degree holder

Pre-Sessional English

คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท รอบเดือนกันยายน
IELTS 6.0 (minimum 5.5 in each skill)

คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน/เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 4.5
แต่ล่ะทักษะไม่ ต่ำกว่า 4.0
16 weeks /18 May 2020 £6,000
IELTS 5.0
แต่ล่ะทักษะไม่ ต่ำกว่า 4.5
10 weeks /29 Jun 2020 £3,250
IELTS 5.5
แต่ล่ะทักษะไม่ต่ำกว่า 5.0
6 weeks /27 Jul 2020 £1,950

คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท รอบเดือนมกราคม

คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน/เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.0
แต่ล่ะทักษะไม่ ต่ำกว่า 4.5
16 weeks /1 Sep 2020 £6,000
IELTS 5.0
แต่ล่ะทักษะไม่ ต่ำกว่า 4.5
10 weeks /12 Oct 2020 £3,250
IELTS 5.5
แต่ล่ะทักษะไม่ต่ำกว่า 5.0
6 weeks /9 Nov 2020 £1,950

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท

Business School
IELTS 6.0
ค่าเรียน
MBA £15,400
 MSc Audit Management and Consultancy £12,800
 MSc International Human Resource Management £12,800
 MSc Management & Marketing £12,800
 MSc Management & Business £12,800
 MSc Management & Finance £12,800
 MSc Management & Human Resource Management £12,800
 MSc Management & International Business £12,800
 MSc Management & International Business (15 months) £12,800
 MSc Management & International Business (18 months) £12,800
MSc Business Intelligence £12,800
 MSc Business Computing £12,800
 MA Luxury Brand Management £15,400
 MA Luxury Jewelery Management £15,400
 MA Luxury Product Management £15,400
 MSc Accountancy & Finance (IELTS 6.5 all bands 6.0) £12,800
Art and Design
IELTS 6.0
ค่าเรียน
 MA Art Practice and Education £12,800
 MA Art and Design £12,800
 MA Art and Project Management £12,800
 MA Contemporary Curatorial Practice £12,800
 MA Design Management £12,800
 MA Design and Visualisation £12,800
 MA Design Innovation Management £12,800
 MA Fashion Management £12,800
 MA Fashion Promotion £12,800
 MA Fashion Retail Management £12,800
 MA Fine Art £12,800
 MA History of Art & Design £12,800
 MA Interior Design £12,800
 MA Product Design £12,800
 MA Textile Management £12,800
 MA Visual Communication £12,800
 MA/MSc Future Media (IELTS 6.5 all bands 6.0) £12,800

Innovation and Development
IELTS 6.0
ค่าเรียน
 MSc Automotive Calibration and Control £12,800
 MSc Environmental Sustainability £12,800
 MSc Integrated Design and Construction Management £12,800
 MSc Construction Project Management £12,800
 MSc Project Management £12,800
 MSc International Project Management £12,800
 MSc Data Networks & Security £12,800
 MSc Data Networks and Security (Professional) – CCNP £12,800
 MSc Enterprise Systems Management £12,800
 MSc Real Estate Management £12,800
 MSc Computer Science £12,800
 MA Environmental & Spatial Planning £12,800
 MSc Environmental Sustainability £12,800
 MSc Environmental Sustainability (Design & Construction) £12,800
Engineering and Manufacturing Systems
IELTS 6.0
ค่าเรียน
 MSc Enterprise Systems Management £12,800
 MSc Oil and Gas Management £12,800
 MSc Logistics and Supply Chain Management £12,800
 MSc International Logistics and Supply Chain Management £12,800
 MSc Automotive Engineering £12,800
 MSc Mechanical Engineering £12,800
 MEng Electronic Engineering £12,800
 MA Environmental & Spatial Planning £12,800
 MSc Environmental Sustainability £12,800
 MSc Environmental Sustainability (Design & Construction) £12,800
Law
IELTS 6.5
ค่าเรียน
LLM International Human Rights £12,800
LLM International Business Law £12,800
School of Media
IELTS 6.0
ค่าเรียน
 MA Creative Industries and Cultural Policy £12,800
 MA International Journalism £12,800
 MA International Broadcast Journalism £12,800
 MA Global Media Management £12,800
 MA Global Media Management (The Music Business) £12,800
 MA Global Media Management (Advertisting Industry) £12,800
 MA Global Media Management (The News Business) £12,800
 MA Public Relations £12,800
 MA Acting £12,800

Computing and Networks
IELTS 6.0
ค่าเรียน
MSc Computer Science £12,800
MSc Cyber Security £12,800
MSc Data Analytics and Management £12,800
MSc Computing £12,800
MSc Business Computing £12,800
Education
IELTS 6.0
ค่าเรียน
MA Global Education Management £12,800

ที่พักของมหาวิทยาลัย

ที่พักของมหาวิทยาลัย ประเภทห้อง ราคาต่อสัปดาห์
University Locks En-suite 140 ปอนด์
Jennens Court En-suite 132 ปอนด์
The Heights En-suite 135 ปอนด์
Bagot Street En-suite 143.5 ปอนด์
Staniforth House En-suite 136 ปอนด์

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้าน เรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ติดตามผล, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  • Transcript & Certificate of Graduation

  • SOP จดหมายแนะนำตัวเอง

  • Reference Letters จากอาจารย์สองท่าน

  • Copy of Passport

  • คะแนน IELTS

  • Resume/CV

ส่งเอกสารสมัครเรียนมาได้ ที่ info@BrilliantLife.co.th

“ประสบการณ์การมาเรียน ที่ University College Birmingham ประเทศอังกฤษ ผมรู้สึก พอใจและประทับใจเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีหอพักสำหรับนักเรียนที่สะอาดและราคาไม่แพง ความประทับใจแรก เรื่มตั้งแต่ เรื่องการยื่นขอวีซ่านักเรียน ที่ได้ พี่ที่บริลเลียนท์ ไลฟ์ช่วย แนะนำมหาวิทยาลัย เตรียมเอกสาร และติดต่อกับมหาวิทยาลัยทำให้เป็นเรื่องง่ายด้วยความเป็นมืออาชีพ ที่สำคัญ พอมีคำถามหรือข้อสงสัย พี่เค้าจะตอบกลับเร็วมากแสดงถึงความใส่ใจและเป็นกันเอง ความประทับใจต่อมา คือ อาจารย์ ที่ friendly มากๆ และใส่ใจนักเรียนที่ไม่เก่งภาษาอย่างผมเป็นพิเศษ ที่สำคัญ การเรียนการสอนที่ UCB จะเน้นให้นักเรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้มากกว่าการท่องจำเพื่อที่ให้นักเรียนสามารถใช้ได้ในชีวิตจริงและในอาชีพการงาน สุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเพื่อนๆ ในมหาลัย ที่แนะนำเรื่องการเรียน คอยสอนภาษา และสร้างความทรงจำดีๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ทำให้มีช่วงเวลาดีๆ มากมายเลยครับ”


น้องนาย