Avalon School of English, London

Avalon School of English เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ Beginner จนถึงระดับ Advanced ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการเรียน การทำงาน หรือตามความสนใจส่วนตัว เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย เช่น การออกเสียง, การสนทนา, การอ่านและเขียน, หลักไวยากรณ์, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, การเตรียมสอบ IELTS, และหลักสูตรเรียนรายบุคคล สอนโดยคณาจารย์เจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญ นักเรียนสามารถเปลี่ยนหลักสูตรได้ตลอดเวลา และเลือกเรียนหลักสูตรได้อย่างอิสระ โดยก่อนเข้าเรียน คณาจารย์จะสอบถามถึงความต้องการของนักเรียนก่อน และระหว่างเรียนนั้น จะมีการประเมินผลเป็นประจำ เพื่อทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าของนักเรียน จำนวนนักเรียนไม่เกิน 12 คน ต่อห้อง จึงทำให้อาจารย์สอนได้อย่างทั่วถึง และนักเรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะทางภาษาอย่างเต็มที่

ภายในสถาบัน มีบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมสื่อการเรียนครบครัน เช่น หนังสือ เทป และภาพยนตร์, มีบริการห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมอินเทอร์เน็ต ฟรี ตลอดทั้งวัน, มีร้านกาแฟ พร้อมขายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม, มีสวนที่มีหลังคา สำหรับนั่งเล่น, มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ คอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือนักเรียนระหว่างพักอาศัยในกรุงลอนดอน, และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับที่สามารถพูดได้ถึง 6 ภาษา, สถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย British Council, สถาบันตั้งอยู่ที่ถนน Denmark Street ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดิน Tottenham Court Road, ถัดจาก Oxford Street และ Covent Garden ในใจกลางกรุงลอนดอน

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถาบัน Avalon มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และแตกต่างจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษอื่นๆ ในกรุงลอนดอน โดยมีหนังสือเรียนเป็นของตนเอง และคณาจารย์ผ่านการฝึกอบรมการสอนมาอย่างดี สอนหลักไวยากรณ์และคำศัพท์ และมุ่งเน้นทักษะการพูดเป็นสำคัญ โดยนักเรียนจะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ด้วยการพูด และการออกเสียง หรือด้วยการฝึกปฏิบัติจริง นั้นคือ อาจารย์ถาม นักเรียนตอบ เมื่อนักเรียนพูดผิด อาจารย์จะช่วยแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมคำอธิบาย และให้นักเรียนลองพูดใหม่อีกครั้ง

Promotion

ค่าเรียนคอร์ส General English
20 Lessons per week
ค่าเรียนโปรโมชั่น
ระยะเวลา ค่าเรียน (ปอนด์) ค่าเรียน (บาท)

12 สัปดาห์

£2,736

145,008

24 สัปดาห์

£4,896

259,488

28 สัปดาห์

£5,488

290,864

36 สัปดาห์

£6,480

343,440

48 สัปดาห์

£8,640

457,920

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก GBP 1 = 40 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
Registration Fee 65 ปอนด์
ค่าจัดหาที่พัก 50 ปอนด์
Homestay HB Single Room Zone 2 (per Week) 230 ปอนด์
Homestay HB Single Room Zone 3 (per Week) 210 ปอนด์
ค่ารถรับจากสนามบิน Heathrow 75 ปอนด์

** ราคา 2016

– Last Update : Jan 2019 –

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้าน เรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โทร 02 641-4748