Mercury Colleges Sydney

Mercury Colleges Sydney เป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย มีทั้งหมด  แห่ง
  • Langports – Sydney

  • Langports – Brisbane

  • Langports – Gold Coast

Langports, Sydney เป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย  มีหลักสูตร UFO English เป็นหลักสูตรพิเศษเฉพาะของ Langports หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียน ได้มีแผนการเรียนเฉพาะเป็นของตนเอง ตระหนักถึงความแตกต่างในแต่ละทักษะการเรียนรู้รวมถึงการค้นหาว่าสิ่งไหนที่ คุณถนัดและสิ่งไหนที่คุณยังต้องการการช่วยเหลือและเรียนรู้เพิ่มเติม  นักเรียนจะได้รับการจัดเข้าชั้นเรียนในระดับที่เหมาะสมกับตน ทั้งทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ในห้องเรียนแบบการใช้(Use) และการเน้นย้ำ(Focus) ส่วนวิชาเลือก(Option) จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กำหนดและเลือกเส้นทางการเรียนของตัวเอง นักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนจากในห้องเรียนเหล่านี้มามีส่วนช่วยในการเสริมสร้างทักษะเฉพาะด้าน สถาบันมีความเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนจะได้รับประโยชน์สูงสุดตลอดระยะเวลาที่เรียน และสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งในชั้นเรียน และเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก

Promotion

ค่าเรียน ราคาพิเศษ จากสัปดาห์ละ $380 เหลือเพียง $240
ค่าเรียน 6 เดือน $5,760 (144,000 บาท)

UFO English Full time (Intensive English)
25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
Mon – Fri 9.00 a.m. – 2.40 p.m.
ค่าเรียนโปรโมชั่น

ระยะเวลา ค่าเรียน (AUD) ค่าเรียน (บาท)
12 สัปดาห์ $3,780 94,500
24 สัปดาห์ $5,760 144,000
36 สัปดาห์ $8,640 216,000
48 สัปดาห์ $11,520 288,000

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 25 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
Registration Fee $240
ค่าจัดหาที่พัก $250
Homestay single room (Self-cater) $245
ค่ารถรับจากสนามบิน $150

– Last Update: May 2018 –

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้าน เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วออสเตรเลีย ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โทร 02 641-4748