เรียนต่อ Diploma ที่ออสเตรเลีย

VET Program หรือ Vocational Education Training เป็นหลักสูตรการเรียนที่เปรียบเทียบได้กับวุฒิปวช ปวส. หรือเรียกอีกอย่างว่า “หลักสูตรวิชาชีพ” หรือ “หลักสูตรระดับอนุปริญญา” ที่มีตั้งแต่ Certificate, Diploma และ Advance Diploma เปิดสอนเฉพาะทาง ทางด้าน Business, Hospitality และ Marketing นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร Diploma ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ เพราะไม่ได้เรียนรู้แค่ในห้องเรียน แต่จะได้รับประสบการณ์การจากทำงานจริงๆ นักเรียนจะจบออกไปพร้อมทักษะทางอาชีพที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำงานแข่งขันกับตลาดโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

Greystone College วิทยาลัยในเครือของ ILSC Education Group เปิดสอนหลักสูตร Certificate และ Diploma ในออสเตรเลียทั้งที่ Sydney, Melbourne และ Brisbane ซึ่งล้วนเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนในการเรียนและทำงาน ระหว่างเรียนอีกด้วย

Diploma of Project Management ระยะเวลาเรียน 64 weeks (48 weeks of study + up to 16 weeks scheduled breaks) เรียน 2 วันต่อสัปดาห์ นักเรียนจะได้วีซ่าครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด 1 ปี กับอีก 4 เดือนโดยค่าเรียนตลอดโปรแกรมอยู่ที่ $6,000 หรือ ประมาณ 126,000 บาท

ค่าเรียนคอร์ส Diploma of Project Management

Diploma of Project Management 64 weeks ค่าเรียน
Registration fee $230
ค่าเรียน Diploma of Project Management $6,000
ค่าประกันสุขภาพนักเรียน OSHC $790
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable) $260
Homestay อาหารสองมื้อ 2 สัปดาห์ $690
ค่ารถรับจากสนามบิน $160
รวม AUD$ $8,130
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 170,730

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก AUD 1 = 21 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเรียน VET Programs – Sydney

Piploma Programs (Paid Co-op) ระยะเวลา ค่าเรียน
Certificate ll in Customer Engagement
Certificate ll in Business
34 weeks $3,000
Certificate lll in Business 64 weeks $6,000
Certificate lV in Business
Certificate lV in International Trade
Certificate lV in Marketing & Communication
34 weeks $3,000
Diploma of International Business
Diploma of Marketing & Communication
Diploma of Project Management
Diploma of Leadership & Management
64 weeks $6,000

ค่าเรียน VET Programs – Melbourne

VET Programs ระยะเวลา ค่าเรียน
Certificate ll in Customer Engagement
Certificate ll in Business
34 weeks $2,800
Certificate lll in Business 64 weeks $5,600
Certificate lV in Business
Certificate lV in International Trade
Certificate lV in Marketing & Communication
34 weeks $2,800
Diploma of International Business
Diploma of Marketing & Communication
Diploma of Leadership & Management
64 weeks $5,600
Diploma of Project Management 64 weeks $5,200

ค่าเรียน VET Programs – Brisbane

VET Program ระยะเวลา ค่าเรียน
Certificate ll in Customer Engagement
Certificate ll in Business
34 weeks $2,700
Certificate lll in Business 64 weeks $5,400
Certificate lV in Business
Certificate lV in International Trade
Certificate lV in Marketing & Communication
34 weeks $2,700
Diploma of International Business
Diploma of Marketing & Communication
Diploma of Project Management
Diploma of Leadership & Management
64 weeks $5,400

นักเรียนที่สนใจ สมัครเรียนต่อออสเตรเลีย VET Program ต้องมีคุณสมบัติ อายุ 18 ปีขึ้นไป จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 สำหรับนักเรียนที่ไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถเข้ามาทดลองสอบภาษาได้ที่ บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ นะคะ หรือไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อนเรียน VET Program ก็ได้ค่ะ ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับพี่ๆ ที่ Brilliant Life 02 641-4748 สมัครเรียน ทำวีซ่า ไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

– Last Update: Oct 2019 –

เรียนต่อแคนาดา

EC Vancouver
EC Toronto
EC Montreal
Kaplan Vancouver
Kaplan Toronto
ILSC Vancouver
ILSC Toronto
ILSC Montreal