ACG Schools New Zealand

ACG คือสถาบันการศึกษาคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ หลักสูตรของ ACG ครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม จนถึงระดับอุดมศึกษา สาขาตั้งอยู่มากมาย ทั้ง Auckland และรอบๆ Auckland

ACG Parnell College, Auckland

Primary to Senier School

ACG Parnell College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1998 ตั้งอยู่ที่พาร์แนล เป็นโรงเรียนมัธยมต้นแห่งแรกของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนชาย–หญิง ตั้งแต่ Year 1 ถึง Year 13 ปัจจุบันโรงเรียนได้กลายมาเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียง มีความโดดเด่นด้านวิชาการ โดยวัดจากผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสูงถึง 99% ในปีที่ผ่านๆมา อีกทั้งยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติหรือ ESOL (English for Speakers of Other Languages) ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของ ACG เพื่อช่วยให้นักเรียน มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีสำหรับการเรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ได้เป็นอย่างดี โรงเรียนมีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด สาธารณูปโภคโภคของโรงเรียนประกอบด้วยโรงยิม ห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องอาหาร ห้องศิลปะและเทคโนโลยีอันทันสมัย ห้องคอมพิวเตอร์ โรงละคร ห้องซ้อมดนตรี และห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์เพียงไม่กี่กิโลเมตร ใกล้ Auckland Domain หนึ่งในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดของโอ๊คแลนด์

 ค่าเรียน
Year level Annual fee ค่าเรียน (บาท)
Years 1 – 6 $22,000 506,000 ต่อปี
Years 7 – 10 (IELTS 4.5) $27,500 632,500 ต่อปี
Years 11 -13 (IELTS 5.5) $32,000 747,500 ต่อปี

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก NZD 1 = 23 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

 ค่าที่พัก
Age Fee ค่าที่พัก (บาท)
Students 13-17 years of age $305 per week 7,015 ต่อสัปดาห์
Students 18 years & over $290 per week 6,670 ต่อสัปดาห์

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก NZD 1 = 23 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ACG Strathallan, Auckland

Kindergarten to Senior School

ACG Strathallan เป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ก่อตั้งเมื่อปี 2001 ตั้งอยู่ทางใต้ของโอ๊คแลนด์ ห่างจากตัวเมือง 30 นาที โดดเด่นในด้านศิลปะและการกีฬาหลากหลายประเภท เปิดสอนระดับชั้น, ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ โดยวัดจากผลการเรียนของนักเรียนและระบบการสอบของแคมบริดจ์ (Cambridge International Examination) นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว โรงเรียนยังมีกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนเลือกมากมาย

 ค่าเรียน
Year level Annual fee ค่าเรียน (บาท)
Years 1 – 6 $21,250 488,750 ต่อปี
Years 7 – 13 (IELTS 4.5) $26,000 598,000 ต่อปี

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก NZD 1 = 23 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

 ค่าที่พัก
Age Fee ค่าที่พัก (บาท)
Students 13-17 years of age $305 per week 7,015 ต่อสัปดาห์
Students 18 years & over $290 per week 6,670 ต่อสัปดาห์

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก NZD 1 = 23 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ACG Sunderland

Kindergarden to Senior School

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวกว่า 23 ไร่ ภายในโรงเรียนประกอบด้วยโรงยิมขนาดใหญ่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนศิลปะและเทคโนโลยี โรงเรียนให้ความสำคัญกับดนตรีและการแสดง ห้องเรียนและห้องซ้อมดนตรี ห้องเรียนการละคร และโรงละครขนาด 250 ที่นั่ง มีระบบการเรียนการสอนแบบคุณภาพ รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไปจนถึง Year 13 โรงเรียนดูแลเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งเป้าหมายในชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในทุกเป้าหมาย เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวในโอ๊คแลนด์ตะวันตก ตั้งอยู่ห่างจากมอเตอร์เวย์สายเหนือ-ตะวันตกเพียง 5 นาทีเท่านั้น เนื่องจาก ACG Sunderland เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง คุณครูและเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและสร้างประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำแบบให้กับนักเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ให้เลือก เช่น ดนตรี กีฬา หรือกระทั่งหลักสูตรเตรียมพร้อมความเป็นผู้นำ

 ค่าเรียน
Year level Annual fee ค่าเรียน (บาท)
Years 1 – 6 $19,000 437,000 ต่อปี
Years 7 – 13 (IELTS 4.5) $24,000 552,000 ต่อปี

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก NZD 1 = 23 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

 ค่าที่พัก
Age Fee ค่าที่พัก (บาท)
Students 13-17 years of age $305 per week 7,015 ต่อสัปดาห์
Students 18 years & over $290 per week 6,670 ต่อสัปดาห์

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก NZD 1 = 23 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ACG Tauranga

Kindergarden to Senior School

ACG Tauranga ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 ตั้งอยู่ในย่าน Pyes Pa เมืองทารองก้า ในพื้นที่สีเขียวกว่า 92 ไร่ เป็นโรงเรียนใหม่ที่มุ่งมั่นในการให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงที่สุดในภูมิภาค Bay of Plenty เป็นโรงเรียนสหศึกษา โรงเรียนเดียวในภูมิภาคนี้ที่มีการสอนตามหลักสูตรแคมบริดจ์ ตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยม  เปิดสอนหลักสูตร Year 1 ถึง Year 11 และกำลังจะขยายการสอนไปจนถึง Year 13 ในอนาคตอันใกล้ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคุณครู และ เจ้าหน้าที่ที่มากประสบการณ์ โรงเรียนมีหลักสูตรใหม่ที่ออกแบบมาให้นักเรียนใส่ใจกับการเรียนรู้ และรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์

 ค่าเรียน
Year level Annual fee ค่าเรียน (บาท)
Years 1 – 6 $20,250 465,750 ต่อปี
Years 7 – 12 (IELTS 4.5) $24,000 552,000 ต่อปี

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก NZD 1 = 23 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

 ค่าที่พัก
Age Fee ค่าที่พัก (บาท)
Students 13-17 years of age $305 per week 7,015 ต่อสัปดาห์
Students 18 years & over $290 per week 6,670 ต่อสัปดาห์

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก NZD 1 = 23 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้าน เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันชั้นนำทั่วนิวซีแลนด์ ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โทร 02 641-4748