ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
40 weeks 24 Oct 2018 £12,000
32 weeks 9 Jan 2019 £9,600
28 weeks 6 Feb 2019 £8,540
16 weeks 15 May 2019 £4,960
12 weeks 12 Jun 2019 £3,720
General English Full-Time 20 Lessons ต่อสัปดาห์
หรือ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Mon-Fri 9.00-12.00 pm
ค่าเรียน
3 เดือน
Registration fee Promotion Free £50
ค่าเรียน 12 สัปดาห์ £2,385
ค่าจัดหาที่พัก(Non Refundable)Promotion Free £30
Homestay อาหารเช้า 2 สัปดาห์ £370
ค่ารถรับจากสนามบิน Heathrow Airport £40
รวม £2,795
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 109,005
General English Full-Time 20 Lessons ต่อสัปดาห์
หรือ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Mon-Fri 9.00-12.00 pm
ค่าเรียน
6 เดือน
Registration fee Promotion Free £50
ค่าเรียน 24 สัปดาห์ £4,050
ค่าจัดหาที่พัก (Non Refundable) Promotion Free £30
Homestay อาหารเช้า2 สัปดาห์ £370
ค่ารถรับจากสนามบิน Heathrow Airport £40
รวม £4,460
รวมค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินไทย(บาท) 173,940