สัมภาษณ์ตรง รู้ผลทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ Tel: 02 641-4748

University of Portsmouth

University of Portsmouth ตั้งอยู่ที่ Portsmouth เมืองชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองท่าเรือสาหรับเดินทางสู่ยุโรป แวดล้อมด้วยชายทะเลที่สวยงาม ห่างจากลอนดอนประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งโดยรถไฟ และห่างจากเมือง Southampton 30 นาทีโดยรถยนต์ University of Portsmouth เป็นมหาวิทยาลัยมีประวัติการก่อตั้งที่เก่าแก่ประมาณ 140 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเน้นการสอนที่เป็นทั้งวิชาการและการปฏิบติ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในทุกสาขาอาชีพ ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 23,000 ประมาณ 4,000 คนเป็นนักเรียนต่างชาติที่มาจาก 100 กว่าประเทศ มหาวิทยาลัยมีความทันสมัยมีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาที่นี่มีอัตราการได้รับการจ้างงานสูง มีความเป็นเลิศทางด้านผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยผลงานวิจัยของ School of Biomedical and Biomolecular Science ได้ถูกจัดอันดับไว้ระดับ 3 และ 4 (RAE 2008) ในสาขา Applied Mathematics ผลงานวิจัยกว่า 75% ได้ RAE4 ซึ่งถือว่าเป็นระดับคะแนนที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษทางด้านสาขานี้ สาหรับสาขา Business and Management Studies, Mechanical, Aeronautical and Manufacturing Engineering ผลงานวิจัยกว่าครึ่งได้ถูกจัดไว้ในระดับ 3 และ 4 เช่นกัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ไว้บริการแก่นักเรียนเพื่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดขนาดใหญ่ พร้อมสื่อการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ และอินเตอร์เนตความเร็วสูง ศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับความต้องการของนักศึกษาจำนวนมากที่เข้ามาใช้งาน

Scholarships

University of Portsmouth มีส่วนลดค่าเรียน (ทุนการศึกษา) 10% ให้นักเรียนไทยทุกคน
จ่ายค่าเรียนเต็มจำนวน ได้ส่วนลดเพิ่มอีก 2%

เรียนต่ออังกฤษ University of Portsmouth

Pre-Sessional English at LSI Portsmouth

กรณีที่คะแนนสอบ  IELTS ไม่ถึง 6.0 หรือ 6.5 ตามแต่ละคณะกำหนด สามารถเรียนคอร์สภาษา (Pre-Sessional English) กับทางมหาวิทยาลัยได้ดังนี้
คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท รอบเดือนกันยายน
คะแนน IELTS 6.0 คะแนน IELTS 6.5 ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 4.0 IELTS 4.5 25 weeks 21 Mar 2016 £7,500
IELTS 4.5 IELTS 5.0 18 weeks 9 May 2016 £5,435
IELTS 5.0 IELTS 5.5 12 weeks 20 Jun 2016 £3,745
IELTS 5.5 IELTS 6.0 8 weeks 18 Jul 2016 £2,505
IELTS 6.0 IELTS 6.5 4 weeks 10 Aug 2015 £1,280
คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท รอบเดือนมกราคม
คะแนน IELTS 6.0 คะแนน IELTS 6.5 ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.0 IELTS 5.5 12 weeks 3 Oct 2016 £3,745
IELTS 5.5 IELTS 6.0 8 weeks 31 Oct 2016 £2,505
Unconditional Unconditional 4 weeks 28 Nov 2016 £1,280

เรียนต่ออังกฤษ University of Portsmouth

International College Portsmouth (ICP)

คอร์สเรียนระดับปริญญาตรี Undergraduate pathway

คอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีระยะเวลาเรียน 1 หรือ 2 เทอม ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของนักเรียน เปิดเรียนทุกเดือนกันยายน มกราคม และมิถุนายน
University Foundation เตรียมความพร้อมก่อนเรียนปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
IELTS Requirement: 5.5 with a minimum of 5.5 in all components
Matayom 5: GPA 3.0 หรือ
University Foundation ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
Business/Accounting and Finance/Hospitality and Management 1 Semester Jan, May, Oct £6,900
Business/Accounting and Finance/Hospitality and Management
Architecture and Design
Creative Technologies
Law, Politics and International Relations
Mathematics
2 Semesters Jan, May, Oct £11,200
Property and Surveying 2 Semesters Jan, May, Oct £11,800
Computing/Engineering
Science
2 Semesters Jan, May, Oct £12,200
First Year Degree เตรียมความพร้อมก่อนเรียนปริญญาตรีชั้นปีที่ 2
IELTS Requirement: 6.0 with a minimum of 5.5 in all components
First Year Degree ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
Accounting and Finance/Business
Hospitality Management
2 Semester Jan, May, Oct £11,200
Engineering 2 Semesters Jan, May, Oct £12,300

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท Postgraduate pathway

สำหรับนักเรียนที่มี GPA น้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สามารถเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาโทที่ University of Portsmouth ระยะเวลาเรียน 1 เทอม(3 เดือน)

คอร์ส Pre-Master’s เพื่อเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท 
IELTS Requirement: 6.0 with a minimum of 5.5 in all components
Pre-Master’s ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
Business/Accounting and Finance/Logistics/Social Science 1 Semester Jan, May, Oct £6,500
Science and Technology 1 Semester Jan, May, Oct £6,900

เรียนต่ออังกฤษ University of Portsmouth

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท

Portsmouth Business School

IELTS 6.5

Business and Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Finance £11,900
MSc Finance Decision Analysis £11,900
MSc Forensic Accounting £11,900
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
Master of Business :Administration £11,900
Master of Business (MBA): with business placement £11,900
MSc Business and Management £11,900
MA Digital Marketing £11,900
MSc Innovation Management £11,900
MSc International Human Resource Management £11,900
MA Marketing £11,900
MSc Project Management £11,900
MSc Risk Management £11,900
MSc Strategic Quality Management £11,900
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Business Economics £11,900
MSc Business Economics, Finance and Banking £11,900
MA Economics for Business £11,900
MA International Business and English £11,900
MSc Sustainable Environmental Management £11,900
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
LLM Corporate Governance and Law/Grad.ICSA £11,900
LLM International Business Law £11,900
LLM Law £11,900

Faculty of Technology

IELTS 6.0

Business and Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Civil Engineering £11,900
MSc Civil Engineering with Environmental Engineering £11,900
MSc Civil Engineering with Geotechnical Engineering £11,900
MSc Civil Engineering with Structural Engineering £11,900
MSc Construction Project Management £11,900
MSc Property Development £11,900
MSc Quantity Surveying £11,900
MSc Communication Networks Planning and Management £11,900
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Forensic Information Technology £11,900
MSc Information Systems £11,900
MSc Software Engineering £11,900
MSc Computer and Information Security £11,900
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Advanced Manufacturing Technology £11,900
MSc Communication Network Planning and Management £11,900
MSc Communication Systems Engineering £11,900
MSc Computer Network Administration and Management £11,900
MSc Electronic Engineering £11,900
MSc Mechanical Engineering £11,900
MSc Technology Management £11,900
MSc Digital Systems engineering £11,900
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Logistics and Supply Chain Management £11,900

Faculty of Humanities and Social Sciences

IELTS 6.5

Business and Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Criminology and Community Safety £10,500
MSc Criminology and Criminal Justice £10,500
MSc Criminology and Criminal Psychology £10,500
MSc Criminology and Crime Culture £10,500
MSc Counter Fraud and Counter Corruption Studies £10,500
MSc Crime Science, Investigation and Intelligence £10,500
MSc Security Management £10,500
MSc International Criminal Justice £10,500
MSc Policing, Policy and Leadership £10,500
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Education and Training Management £11,900
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Applied Linguistics and TESOL £10,500
MA communication and Language Skills £10,500
MA Francophone Africa £10,500
MA Translation and Technical Communication £10,500
MA Translation studies £10,500
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA European Law  and Policy £10,500
MA European Studies £10,500
MA History of War,Culture and Society £10,500
MA International Relations and European Studies £10,500
MA Literature,Culture and Identity £10,500
Master’s Public Administration £10,500

Faculty of Science

IELTS 6.5

Business and Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Criminology and Community   Safety £10,500
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Crisis and Disaster Management £11,900
MSc Geological and Environmental Hazards £11,900
MSc Engineering Geology £11,900
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Coastal and Marine Resource Management £11,900
MSc Geographical Information Systems £11,900
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Social Work £10,500
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Biomedicine £10,500
MSc Pharmacy Practice £10,500
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Forensic Psychology £10,500
MSc Applied Psychology of Intellectual Disabilities £10,500
MSc Child Forensic Studies (Psychology and Law) £10,500
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Clinical Exercise Science £10,500
MSc Sports Performance £10,500
MSc Sports and Exercise Psychology £10,500
MSc Sport Management £10,500

Faculty of Creative and Cultural Industries

IELTS 6.5

Business and Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
Master of Architecture £10,500
MSc Historic Building Conservation £10,500
MA Interior Design £10,500
MA Sustainable Architecture £10,500
MA Urban Design £10,500
MA Professional Practice : Architecture £10,500
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Design for Digital Media £11,900
MA Fine Art £11,900
MA Graphic Design £11,900
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Creative Writing £11,900
MA Film and Television Studies £11,900
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Computational Sound £10,500
MSc Computer Animation £10,500
MSc Computer Games Technology £10,500
MSc Creative Professional Practice £10,500
MSc Digital Media £10,500

เรียนต่ออังกฤษ University of Portsmouth

หอพักของมหาวิทยาลัย

Guildhall Halls in the heart of the city centre, close to University facilities.
Langstone Student Village overlooks the harbour and has a large social space, computer suite and restaurant, plus a free bus connection to the Guildhall Campus.

หอพัก Details
En suite rooms, shared kitchen and dining facilities SELF – CATERED
per week 37 weeks
GUILDHALL HALLS
Margaret Rule Hall
342 city centre rooms in self-contained flats for 3 to 8 students each £131 £5,240
GUILDHALL HALLS
Harry Law Hall
302 city centre rooms along corridors, with kitchens shared between 8 or 9 students £122 £4,880
GUILDHALL HALLS
James Watson Hall
688 city centre rooms in self-contained flats for 4 to 6 students each £126 £5,040
GUILDHALL HALLS
Trafalgar Hall
288 city centre rooms in self-contained flats for 6 students each £117 £4,680
GUILDHALL HALLS
Trafalgar Hall Studio Flats
40 self-contained studio flats prioritised for postgraduate students £143 £5,720
LANGSTONE STUDENT VILLAGE
Langstone Flats
192 rooms in halls overlooking the harbour in self-contained flats for 8 students each £106 £4,240

University of Portsmouth offers an Airport Pickup service (£20 non-refundable) from London Heathrow Airport. Staff from the International Office will meet you and bring you by coach to your accommodation in Portsmouth.

DATE TIMES MEETING POINT
Monday 8 Sept
Tuesday 9 Sept
Wednesday 10 Sept
Three pickup times on each day:
09:00, 14:00 and 17:00
London Heathrow
Terminal 3 arrival hall

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  • Transcript
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัวเอง
  • Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน
  • คะแนน IELTS (ถ้ามี)
  • CV หรือ Resume (ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน)

Scan เอกสารส่งมาที่:  info@BrilliantLife.co.th

สมัครเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านการเรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 70 แห่งในสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments or questions are welcome.

* indicates required field