University of Portsmouth

University of Portsmouth ตั้งอยู่ที่ Portsmouth เมืองชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองท่าเรือสาหรับเดินทางสู่ยุโรป แวดล้อมด้วยชายทะเลที่สวยงาม ห่างจากลอนดอนประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งโดยรถไฟ และห่างจากเมือง Southampton 30 นาทีโดยรถยนต์ University of Portsmouth เป็นมหาวิทยาลัยมีประวัติการก่อตั้งที่เก่าแก่ประมาณ 140 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเน้นการสอนที่เป็นทั้งวิชาการและการปฏิบติ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในทุกสาขาอาชีพ ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 23,000 ประมาณ 4,000 คนเป็นนักเรียนต่างชาติที่มาจาก 100 กว่าประเทศ มหาวิทยาลัยมีความทันสมัยมีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาที่นี่มีอัตราการได้รับการจ้างงานสูง มีความเป็นเลิศทางด้านผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยผลงานวิจัยของ School of Biomedical and Biomolecular Science ได้ถูกจัดอันดับไว้ระดับ 3 และ 4 (RAE 2008) ในสาขา Applied Mathematics ผลงานวิจัยกว่า 75% ได้ RAE4 ซึ่งถือว่าเป็นระดับคะแนนที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษทางด้านสาขานี้ สาหรับสาขา Business and Management Studies, Mechanical, Aeronautical and Manufacturing Engineering ผลงานวิจัยกว่าครึ่งได้ถูกจัดไว้ในระดับ 3 และ 4 เช่นกัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ไว้บริการแก่นักเรียนเพื่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดขนาดใหญ่ พร้อมสื่อการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ และอินเตอร์เนตความเร็วสูง ศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับความต้องการของนักศึกษาจำนวนมากที่เข้ามาใช้งาน

Scholarships

University of Portsmouth มีส่วนลดค่าเรียน (ทุนการศึกษา) 10% ให้นักเรียนไทยทุกคน
จ่ายค่าเรียนเต็มจำนวน ได้ส่วนลดเพิ่มอีก 2%

เรียนต่ออังกฤษ University of Portsmouth

Pre-Sessional English at LSI Portsmouth

กรณีที่คะแนนสอบ  IELTS ไม่ถึง 6.0 หรือ 6.5 ตามแต่ละคณะกำหนด สามารถเรียนคอร์สภาษา (Pre-Sessional English) กับทางมหาวิทยาลัยได้ดังนี้
คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท รอบเดือนกันยายน
คะแนน IELTS 6.0 คะแนน IELTS 6.5 ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 4.0 IELTS 4.5 25 weeks 12 Mar 2018 £7,750
IELTS 4.5 IELTS 5.0 18 weeks 30 Apr 2018 £5,655
IELTS 5.0 IELTS 5.5 12 weeks 11 Jun 2018 £3,895
IELTS 5.5 IELTS 6.0 8 weeks 9 Jul 2018 £2,605
IELTS 6.0 IELTS 6.5 4 weeks 6 Aug 2018 £1,355
คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท รอบเดือนมกราคม
คะแนน IELTS 6.0 คะแนน IELTS 6.5 ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.0 IELTS 5.5 12 weeks 2 Oct 2017 £3,820
IELTS 5.5 IELTS 6.0 8 weeks 30 Oct 2017 £2,555
Unconditional Unconditional 4 weeks 27 Nov 2017 £1,305

เรียนต่ออังกฤษ University of Portsmouth

International College Portsmouth (ICP)

คอร์สเรียนระดับปริญญาตรี Undergraduate pathway

คอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีระยะเวลาเรียน 1 หรือ 2 เทอม ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของนักเรียน เปิดเรียนทุกเดือนกันยายน มกราคม และมิถุนายน
University Foundation เตรียมความพร้อมก่อนเรียนปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
IELTS Requirement: 5.5 with a minimum of 5.5 in all components
Matayom 5: GPA 3.0 หรือ
University Foundation ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
Business/Accounting and Finance/Hospitality and Management 1 Semester Jan, May, Oct £7,300
Business/Accounting and Finance/Hospitality and Management
Architecture and Design
Creative Technologies
Law, Politics and International Relations
Mathematics
2 Semesters Jan, May, Oct £11,800
Property and Surveying 2 Semesters Jan, May, Oct £11,700
Computing/Engineering
Science
2 Semesters Jan, May, Oct £13,300
First Year Degree เตรียมความพร้อมก่อนเรียนปริญญาตรีชั้นปีที่ 2
IELTS Requirement: 6.0 with a minimum of 5.5 in all components
First Year Degree ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
Accounting and Finance/Business
Hospitality Management
2 Semester Jan, May, Oct £11,700
Engineering 2 Semesters Jan, May, Oct £13,300

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท Postgraduate pathway

สำหรับนักเรียนที่มี GPA น้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สามารถเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาโทที่ University of Portsmouth ระยะเวลาเรียน 1 เทอม(3 เดือน)

คอร์ส Pre-Master’s เพื่อเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท 
IELTS Requirement: 6.0 with a minimum of 5.5 in all components
Pre-Master’s ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
Business/Accounting and Finance/Logistics/Social Science 1 Semester Jan, May, Oct £6,800
Science and Technology 1 Semester Jan, May, Oct £7,200

เรียนต่ออังกฤษ University of Portsmouth

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท

Portsmouth Business School

IELTS 6.5

Business and Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Finance £13,300
MSc Finance Decision Analysis £13,300
MSc Forensic Accounting £13,300
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Business and Management £13,300
MA Digital Marketing £13,300
MSc Innovation Management £13,300
MSc International Human Resource Management £13,300
MA Marketing £13,300
MSc Project Management £13,300
MSc Risk Management £13,300
MSc Strategic Quality Management £13,300
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Business Economics £13,300
MSc Business Economics, Finance and Banking £13,300
MA Economics for Business £13,300
MA International Business and English £13,300
MSc Sustainable Environmental Management £13,300
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
LLM Corporate Governance and Law/Grad.ICSA £13,300
LLM International Business Law £13,300
LLM Law £13,300

Faculty of Technology

IELTS 6.0

Business and Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Civil Engineering £14,400
MSc Civil Engineering with Environmental Engineering £14,400
MSc Civil Engineering with Geotechnical Engineering £14,400
MSc Civil Engineering with Structural Engineering £14,400
MSc Construction Project Management £14,400
MSc Property Development £14,400
MSc Quantity Surveying £14,400
MSc Communication Networks Planning and Management £14,400
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Forensic Information Technology £14,400
MSc Information Systems £14,400
MSc Software Engineering £14,400
MSc Computer and Information Security £14,400
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Advanced Manufacturing Technology £14,400
MSc Communication Network Planning and Management £14,400
MSc Communication Systems Engineering £14,400
MSc Computer Network Administration and Management £14,400
MSc Electronic Engineering £14,400
MSc Mechanical Engineering £14,400
MSc Technology Management £14,400
MSc Digital Systems engineering £14,400
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Logistics and Supply Chain Management £14,400

Faculty of Humanities and Social Sciences

IELTS 6.5

Business and Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Criminology and Community Safety £12,600
MSc Criminology and Criminal Justice £12,600
MSc Criminology and Criminal Psychology £12,600
MSc Criminology and Crime Culture £12,600
MSc Counter Fraud and Counter Corruption Studies £12,600
MSc Crime Science, Investigation and Intelligence £12,600
MSc Security Management £12,600
MSc International Criminal Justice £12,600
MSc Policing, Policy and Leadership £12,600
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Applied Linguistics and TESOL £12,600
MA communication and Language Skills £12,600
MA Francophone Africa £12,600
MA Translation and Technical Communication £12,600
MA Translation studies £12,600
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA European Law  and Policy £12,600
MA European Studies £12,600
MA History of War,Culture and Society £12,600
MA International Relations and European Studies £12,600
MA Literature,Culture and Identity £12,600
Master’s Public Administration £12,600

Faculty of Science

IELTS 6.5

Business and Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Criminology and Community   Safety £12,600
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Crisis and Disaster Management £13,300
MSc Geological and Environmental Hazards £13,300
MSc Engineering Geology £13,300
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Coastal and Marine Resource Management £13,300
MSc Geographical Information Systems £13,300
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Social Work £12,600
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Biomedicine £12,600
MSc Pharmacy Practice £12,600
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Forensic Psychology £12,600
MSc Applied Psychology of Intellectual Disabilities £12,600
MSc Child Forensic Studies (Psychology and Law) £12,600
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Clinical Exercise Science £12,600
MSc Sports Performance £12,600
MSc Sports and Exercise Psychology £12,600
MSc Sport Management £12,600

Faculty of Creative and Cultural Industries

IELTS 6.5

Business and Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
Master of Architecture £12,600
MSc Historic Building Conservation £12,600
MA Interior Design £12,600
MA Sustainable Architecture £12,600
MA Urban Design £12,600
MA Professional Practice : Architecture £12,600
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Design for Digital Media £12,600
MA Fine Art £12,600
MA Graphic Design £12,600
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Creative Writing £12,600
MA Film and Television Studies £12,600
International Programs รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Digital Media £13,300

เรียนต่ออังกฤษ University of Portsmouth

หอพักของมหาวิทยาลัย

Guildhall Halls in the heart of the city centre, close to University facilities.
Langstone Student Village overlooks the harbour and has a large social space, computer suite and restaurant, plus a free bus connection to the Guildhall Campus.

หอพัก Details
En suite rooms, shared kitchen and dining facilities SELF – CATERED
per week
GUILDHALL HALLS
Margaret Rule Hall
342 city centre rooms in self-contained flats for 3 to 8 students each £133
GUILDHALL HALLS
Harry Law Hall
302 city centre rooms along corridors, with kitchens shared between 8 or 9 students £124
GUILDHALL HALLS
James Watson Hall
688 city centre rooms in self-contained flats for 4 to 6 students each £128
GUILDHALL HALLS
Trafalgar Hall
288 city centre rooms in self-contained flats for 6 students each £119

University of Portsmouth offers an Airport Pickup service (£20 non-refundable) from London Heathrow Airport. Staff from the International Office will meet you and bring you by coach to your accommodation in Portsmouth.

DATE TIMES MEETING POINT
Monday 11 Sept
Tuesday 12 Sept
Wednesday 13 Sept
Three pickup times on each day:
09:00, 14:00 and 18:00
London Heathrow
Terminal 3 arrival hall

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  • Transcript
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัวเอง
  • Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน
  • คะแนน IELTS (ถ้ามี)
  • CV หรือ Resume (ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน)

Scan เอกสารส่งมาที่:  info@BrilliantLife.co.th

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านการเรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 70 แห่งในสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments or questions are welcome.

* indicates required field