University of Gloucestershire

University of Gloucestershire เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานในด้านการเรียนการสอนมากกว่า 175 ปี มหาวิยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Cheltenham และ Gloucestershire ห่างจากกรุงลอนดอนใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงโดยรถไฟ และห่างจาก Birmingham, Bristol, Cardiff และ Oxford ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง มีวิทยาเขตหลักทั้งหมด 3 แห่ง โดยมี 2 แห่งอยู่ที่เมืองเชลท์แนห์ม (Cheltenham) คือ Francis Close Hall และ The Park ส่วนอีกแห่งอยู่ที่กลอสเตอร์ (Gloucester) คือ Oxstalls ซึ่งทั้ง 3 วิทยาเขตมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวอาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมีรถบัสวิ่งระหว่างวิทยาเขตและเข้าตัวเมืองบริการให้แก่นักเรียนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในนามของนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงรวมถึงการเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยต่างๆ ปัจจุบันมีนักเรียน 11,000 คนนักเรียนต่างชาติ 10% กว่า 44 ประเทศทั่วโลก

University of Gloucestershire is known for its innovative, high-quality teaching and learning, building on its 180-year heritage and its success in developing a lively community dedicated to the pursuit of knowledge. It rates among the safest destinations in England to study and the stunning natural scenery and bustling down town of Cheltenham make it a perfect environment for students.

เรียนต่ออังกฤษ University of Gloucestershire

Pre-Sessional English

ในกรณีที่คะแนน IELTS ไม่ถึง 6.5 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด นักเรียนสามารถเรียนคอร์ส Pre-Sessional English กับมหาวิทยาลัยก่อนได้

คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท รอบเดือนกันยายน
IELTS 6.5 (minimum 6.0 in each skill)
คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.5 10 weeks
25 hrs per week
25 Jun 2017 £3,450
IELTS 6.0 10 weeks
20 hrs per week
25 Jun 2017 £3,195

เรียนต่ออังกฤษ University of Gloucestershire

The standard fee for Foundation, Diploma and Graduate Diploma is £11,250 and after applying the £1,500 bursary becomes a very reasonable £9,750. Students will have 2 weeks from the date of their offer to make deposit and enjoy the bursary.

INTO University of Gloucestershire

INTO สถาบันเอกชนที่ร่วมกับ University of Gloucestershire เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีหลักสูตรต่างๆดังนี้

  • International Foundation in Business, Hospitality and Tourism
  • International Foundation in Art, Design and Media
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
เกณฑ์การรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ 5 GPA 2.5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 2.0 ขึ้นไป
คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 4.0
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.0
4 terms 25 Sep 2017 – 24 Aug 2018 £15,945
IELTS 4.5
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.0
3 terms 8 Jan 2018 – 24 Aug 2018 £12,495
IELTS 4.5
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.0
2 terms 8 Jan 2018 – 29 Jun 2018 £7,500
International Year One in Accounting and Information Systems
International Year One in Art, Design and Media
International Year One in Business and Management
International Year One in Hospitality, Events and Tourism
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2
เกณฑ์การรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 3.0 หรือ มหาวิทยาลัยปีที่ 1 GPA 2.5 ขึ้นไป
คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)

IELTS 5.0
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.0

4 terms

25 Sep 17 – 24 Aug 18

£15,945

IELTS 5.5
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5

3 terms

8 Jan 18 – 24 Aug 18

£12,495

Graduate Diploma in Business Administration
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)

IELTS 5.0
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.0

4 terms

25 Sep 17 – 24 Aug 18

£15,945

IELTS 5.5
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5

3 terms

8 Jan 18 – 24 Aug 18

£12,495

เรียนต่ออังกฤษ University of Gloucestershire

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท

Postgraduate รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MBA Business Administration

£14,000

MBA Hospitality

£14,000

MSc Marketing

£13,500

MSc Human resource Management

£13,500

Msc Accounting and Finance

£13,500

MSc Accounting and Financial Management

£13,500

MSc Business Psychology

£13,500

MSc Criminology

£13,500

MSc Forensic Psychology

£13,500

MSc Occupational Psychology

£13,500

MSc Psychology in Practice

£13,500

MSc Sustainable Environment

£13,500

Med Education

£13,500

Med Professional Studies

£13,500

MSc Health & Social Care

£13,500

MA Creative and Critical Writing

£13,500

Mth Theology

£13,500

MA Fine Arts

£13,500

MA Journalism

£13,500

MA Landscape Architecture

£13,500

MA Visual Communication

£13,500

MSc Coaching Science

£13,500

MSc Psychology of Sports and Exercise

£13,500

MA Play and Playwork

£13,500

MSc Sports and Exercise Psychology

£13,500

MSc Sports Therapy

£13,500

LLM in International Business Law

£13,500

LLM International Business Law (Commercial Law)

£13,500

LLM International Business Law (Company Law)

£13,500

LLM International Business Law (Trade Law)

£13,500

LLM in International Business Law (Information Technology Law)

£13,500

LLM in International Business Law (Intellectual Property Law)

£13,500

LLM in International Business Law (Environment Law)

£13,500

เรียนต่ออังกฤษ University of Gloucestershire

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  • Transcript
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัวเอง
  • Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน
  • คะแนน IELTS (ถ้ามี)
  • CV หรือ Resume (ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน)

Scan เอกสารส่งมาที่:  info@BrilliantLife.co.th

สมัครเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านการเรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 70 แห่งในสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments or questions are welcome.

* indicates required field