เรียนต่ออังกฤษ University of Bedfordshire UK

University of Bedfordshire

University of Bedfordshire ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2006 เป็นการรวมกันระหว่าง University of Luton กับ De Montfort University’s Bedford campus มีความหลากหลายในรายสาขาวิชาต่างๆ อาทิเช่น วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย สังคมศาสตร์ มัลติมีเดียและการออกแบบต่างๆ เป็นต้น มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 4 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักอยู่ที่เมือง Luton ซึ่งอยู่ห่างจาก London ประมาณ 50 กิโลเมตร หรือเดินทางประมาณ 30 นาทีโดยรถไฟ เป็นเมืองที่มีความเงียบสงบ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เดินทางสะดวกสบายพร้อมทั้งมีสนามบินในตัวเมือง มีช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ร้านค้าและร้านอาหารมากมาย เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนระดับปริญญาตรี และคอร์ส Media, Tourism, Design , Advertising , Marketing & PR วิทยาเขต Putteridge Bury เป็นอาคารอนุรักษ์อายุร่วมร้อยปีตั้งอยู่ห่างใจกลางเมืองลูตัน 10 นาที เป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาคอร์ส Business, MBA และ Computing มหาวิทยาลัยบริการรถ Shuttle Bus รับส่งจากใจกลางเมืองลูตัน  วิทยาเขต Bedford สำหรับนักเรียนคอร์ส Performing Arts, Education และ Sport Science  และวิทยาเขต Butterfield สำหรับนักเรียนคอร์ส Biological, Technology และ Nursing มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้าน  Media, Tourism, Journalism, Computing, Business School และ Sport Science ซึ่งมีสาขาให้เลือกมากมาย และพัฒนาคิดค้นหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและโลกการทำงานสมัยใหม่ตลอดเวลา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ลงทุนกว่า 120 ล้านปอนด์เพื่อพัฒนาอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา รวมถึงภาพลักษณ์ให้นำสมัย รวมไปถึงหอพักนักศึกษาที่ปรับปรุงและสร้างใหม่เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ University of Bedfordshire เพิ่งได้รับรางวัล Queen Award Enterprise: International Trade 2011 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถาบันที่มีการบริหารงานยอดเยี่ยม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีโครงการ International Students’ Internship Scheme (ISIS) จัดหาที่ฝึกงานกว่า 1,500 อัตราให้นักศึกษาต่างชาติที่เรียนดี เพื่อโอกาสการจ้างงานในอนาคต

Scholarships

Level of Study International Fees 2016-2017 Fee paid on or before Registration (First year of study) Vice Chancellor’s Scholarship Net Fee Payable
Undergraduate – BA/BSc £10,500 100% £1,500 £9,000
Undergraduate – BA/BSc £10,500 65% £750 £9,750
MComp (Computer Science) £12,000 N/A N/A £12,000
Taught Masters – MA/MSc £11,000 100% £1,500 £9,500
Taught Masters – MA/MSc £11,000 65% £750 £10,250
MBA £12,000 100% £1,500 £10,500
MBA £12,000 65% £750 £11,250

เรียนต่ออังกฤษ University of Bedfordshire

Pre-Sessional English

ในกรณีที่คะแนน IELTS ไม่ถึง 6.0 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด นักเรียนสามารถเรียนคอร์ส Pre-Sessional English กับมหาวิทยาลัยก่อนได้

คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท/ตรี รอบ กันยายน
คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 4.5 – up to 2 bands at 4.0 24 weeks 30 Mar 2016 £3,500
IELTS 4.5 – 4.5 x 3 and 1 band higher 15 weeks 31 May 2016 £2,250
IELTS 5.0 – up to 2 bands at 4.5 12 weeks 20 Jun 2016 £1,800
IELTS 5.5 – 5.5 x 2 and 5.0 x 2 4 weeks 15 Aug 2016 £840
IELTS 5.5 – lowest band of 5.0 in 1 band 2 weeks 30 Aug 2016 £420
คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท/ตรี รอบ พฤศจิกายน
คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 4.5 – up to 2 bands at 4.0 24 weeks 22 Jun 2016 £3,500
IELTS 4.5 – 4.5 x 3 and 1 band higher 15 weeks 11 Jul 2016 £2,250
IELTS 5.0 – up to 2 bands at 4.5 12 weeks 1 Aug 2016 £1,800
IELTS 5.5 – 5.5 x 2 and 5.0 x 2 4 weeks 26 Sep 2016 £840
IELTS 5.5 – lowest band of 5.0 in 1 band 2 weeks 10 Oct 2016 £420
คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท/ตรี รอบ มีนาคม
คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.5 – 5.5 x 2 and 5.0 x 2 4 weeks 20 Feb 2017 £840
IELTS 5.5 – lowest band of 5.0 in 1 band 2 weeks 6 Mar 2017 £420
คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท/ตรี รอบ พฤษภาคม
คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.5 – 5.5 x 2 and 5.0 x 2 4 weeks 19 Apr 2017 £840
IELTS 5.5 – lowest band of 5.0 in 1 band 2 weeks 2 May 2017 £420

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท

Luton Campus รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Accounting and Business Finance £11,000
MSc Advanced Nursing Studies   £11,000
MSc Applied Computing and Information Technology £11,000
MA Applied Linguistics (TEFL)   £11,000
MA Art and Design   £11,000
MSc Biomedical Engineering – 15 Months £12,000
MSc Biotechnology – 15 Months   £12,000
MBA Business Administration – 15 Months   £12,000
MBA Business Administration (Brand Management) – 15 Months   £12,000
MBA Business Administration (Logistic and Supply chain Management) – 15 Months   £12,000
MBA Business Administration (Finance) – 15 Months   £12,000
MBA Business Administration (Hospital and Health Services Management) – 15 Months   £12,000
MBA Business Administration (Human Resource Management) – 15 Months   £12,000
MBA Business Administration (Information Technology Management) – 15 Months   £12,000
MBA Business Administration (Marketing) – 15 Months   £12,000
MSc Business and Management   £11,000
MSc Business Information Systems   £11,000
MSc Computer Networking with Internship – 21 Months   £11,000
MSc Computer Networking – 15 Months   £11,000
MSc Computer Science – 15 Months   £11,000
MSc Computer Security and Forensics – 15 Months   £11,000
MA Documentary   £11,000
MSc Engineering Business Management   £11,000
MSc Environmental Management – 15 Months   £11,000
MSc Finance and Business Management – 15 Months   £11,000
MSc Forensic Psychology   £11,000
MSc Health Psychology   £11,000
MSc Information Management and Security   £11,000
MSc Information Systems and Business Management   £11,000
MA Intercultural Communication   £11,000
MSc International Business and Management – 15 Months   £11,000
LLM International Commercial Law   £11,000
LLM International Business   £11,000
MSc International Finance and Banking   £11,000
MA International Human Resource Management   £11,000
MA International Journalism   £11,000
MSc International Tourism and Hospitality Management – 15 Months   £11,000
MSc International Tourism Management – 15 Months   £11,000
MSc Logistics and Supply Chain Management   £11,000
MSc Marketing and Business Management – 15 Months   £11,000
MSc Marketing Communications   £11,000
MA Mass Communications   £11,000
MSc Pharmacology – 15 Months   £11,000
MSc Project Management   £11,000
MSc Psychological Approaches To Health and Management   £11,000
MSc Public Health   £11,000
MA Public Relations   £11,000
MSc Sport Tourism Management   £11,000
MSc Telecommunications Management   £11,000
MSc Tourism and Environmental Management – 15 Months   £11,000
MSc Tourism and Events Management – 15 Months   £11,000
MSc Information Management and Security   £11,000
Bedford Campus รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Clinical Exercise Physiology £11,000
MA Dance Performance and Choreography £11,000
MSc  Dance Science £11,000
MA Education Studies (International) £11,000
MSc Physical Activity, Nutrition and Health Promotion £11,000
MSc Sports Performance £12,000

หอพักของมหาวิทยาลัย

หอพักของมหาวิทยาลัย

Per week

42 weeks

Luton campus

International House

Standard room

Self – Catered

£96

£4,032

Lea Halls

Standard room

Self – Catered

£106

£4,452

Wellington Court

Standard room

Self – Catered

£106

£4,452

Guildford Hall

Standard room

Self – Catered

£106

£4,452

James Court

Standard room

Self – Catered

£106

£4,452

University Hall

Standard room

Self – Catered

£106

£4,452

John Street

Standard room

Self – Catered

£106

£4,452

Rutland Hall

Standard room

Self – Catered

£106

£4,452

Fitzroy

Standard en-suite

Self – Catered

£128

£5,376

Deluxe en-suite

£137

£5,754

Studio Flat

£153

£6,426

Wenlock Court

Standard en-suite

Self – Catered

£128

£5,376

Deluxe en-suite

£137

£5,754

Studio Flat

£153

£6,426

Bedford campus

University managed  Hall

Study bedroom

Self – Catered

£95

£3,990

Standard room

£98

£4,116

En-suite

£104

£4,368

Liberty Living

En-suite

Self – Catered

£110

£4,620

Deluxe

£117

£4,914

Super Deluxe

£120

£5,040

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  • Transcript
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัวเอง
  • Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน
  • คะแนน IELTS (ถ้ามี)
  • CV หรือ Resume (ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน)

Scan เอกสารส่งมาที่:  info@BrilliantLife.co.th

สมัครเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านเรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 70 แห่งในสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments or questions are welcome.

* indicates required field