Project Description

Kaplan International English Auckland

สถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียง เมืองโอ๊คแลนด์ มีโปรโมชั่นค่าเรียนราคาพิเศษ ค่าเรียน 6 เดือน 151,800 บาท

Kaplan International English, Auckland สถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียง ในเมืองโอ๊คแลนด์ ตั้งอยู่ในอาคาร 2 ชั้นขนาดใหญ่ บริเวณโดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงาม บรรยากาศดี เงียบสงบ อยู่ใกล้กับแหล่งที่พัก สถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนมากมาย สถาบันอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซึ่งนักเรียนสามารถเดินทางเข้าตัวเมืองได้สะดวกเช่นกัน

โปรโมชั่น ค่าเรียนราคาพิเศษ ถึง 30 September 2016

ระยะเวลา ค่าเรียน (NZD) ค่าเรียน (บาท)
24 สัปดาห์ $6,600 151,800

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก NZD 1 = 23 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

รายละเอียดค่าเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการสมัครเรียน โทร 02 641-4748

ติดต่อสอบถาม

Comments or questions are welcome.

* indicates required field