Newcastle University

Newcastle University ตั้งอยู่ที่เมือง Newcastle ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและความทันสมัย มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นที่รู้จัก เช่น สะพาน Gateshead Millennium, Baltic Art Gallery, รูปปั้น the Angel of the North ภายในเมืองยังมีแหล่งชอปปิ้งมากมาย สถานบันเทิงในยามค่ำคืน และสถานที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพักผ่อนมากมาย การเดินทางภายในเมือง Newcastle ยังสะดวกสบายด้วยรถเมล์และรถไฟ (Metro) เดินทางไปลอนดอน 3 ชั่วโมงโดยรถไฟ และ 1 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน มหาวิทยาลัยแต่เดิมเป็น School of Medicine and Surgery ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1834 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น University of Newcastle upon Tyne และเป็น Newcastle University ในที่สุด มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้บริเวณ City Centre บนพื้นที่กว่า 50 เอเคอร์ และมีการลงทุนกว่า 200 ล้านปอนด์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 18 in the UK โดย Sunday Times University Guide 2014 ได้รับความพึงพอใจจากนักเรียนต่างชาติโดยการโหวตให้อยู่ในอันดับ 10 จากมหาวิทยาลัยทั่วอังกฤษโดย National Student Survey 2013 และยังได้รับความพึงพอใจสูงขึ้นในทุกๆปี และสูงกว่าระดับเฉลี่ยถึง 82% ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจทางการแพทย์ ทางด้านวิศวกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้าน IT และแม้แต่ด้านสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในการรองรับนักเรียนที่จบจาก Newcastle University ได้ทำงานตามสายงานต่างๆ ที่ได้เรียนมาอีกด้วย

เรียนต่ออังกฤษ Newcastle University

Pre-Sessional English

ในกรณีที่คะแนน IELTS ไม่ถึง 6.5 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด นักเรียนสามารถเรียนคอร์ส Pre-Sessional English กับมหาวิทยาลัยก่อนได้

คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท รอบเดือนกันยายน
IELTS 6.5 (minimum 6.0 in each skill)

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน

เริ่มเรียน

ค่าเรียน (ปอนด์)

IELTS 6.0
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
IELTS 5.5
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.0

10 weeks

25 Jun 2015

£4,500

IELTS 6.0
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5

6 weeks

23 Jul 2015

£2,700

หมายเหตุ: ระยะเวลาเรียนขึ้นอยู่กับคะแนน IELTS ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณา

เรียนต่ออังกฤษ Newcastle University

INTO Newcastle University

INTO สถาบันเอกชนที่ร่วมกับ Newcastle University เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีหลักสูตรต่างๆดังนี้

University Pathways ระดับปริญญาตรี

International Foundation in Architecture
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Bachelor degree in architecture
International Foundation in Business and Management
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Economics, Finance, Marketing and Management
International Foundation in Humanities and Social Sciences
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Law, Media, Politics
International Foundation in Physical Sciences and Engineering
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Engineering and Science
International Foundation in Biological and Biomedical Sciences
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Newcastle University Medical School
เกณฑ์การรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ 5 GPA 2.5 ขึ้นไป

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน

เริ่มเรียน

ค่าเรียน (ปอนด์)

IELTS 5.0
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.5

4 terms

29 Jun 2015
21 Sep 2015

£21,360

IELTS 5.5
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.0

3 terms

21 Sep 2015
4 Jan 2016

£16,900

 

International Diploma in Business
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชา Newcastle University Business School
เกณฑ์การรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 3.0

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน

เริ่มเรียน

ค่าเรียน (ปอนด์)

IELTS 5.5
Writing ไม่ต่ำกว่า 5.0

4 terms

29 Jun 2015
21 Sep 2015

£21,360

IELTS 6.0
Writing ไม่ต่ำกว่า 5.5

3 terms

21 Sep 2015
4 Jan 2016

£16,900

 

International Diploma in Architecture
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชา Architecture
เกณฑ์การรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 3.0

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน

เริ่มเรียน

ค่าเรียน (ปอนด์)

IELTS 5.5
Writing ไม่ต่ำกว่า 5.0

4 terms

29 Jun 2015
21 Sep 2015

£21,960

IELTS 6.0
Writing ไม่ต่ำกว่า 5.5

3 terms

21 Sep 2015
4 Jan 2016

£17,500

เรียนต่ออังกฤษ Newcastle University

University Pathways ระดับปริญญาโท

Graduate Diploma in Business and Humanities
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท Business, Communication, Heritage, Law, Media, Social Sciences and Transport
Graduate Diploma in Architecture
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท Architecture-Related

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน

เริ่มเรียน

ค่าเรียน (ปอนด์)

IELTS 5.0
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.0

4 terms

25 Jun 2015
21 Sep 2015

£21,400

IELTS 5.5
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5

3 terms

21 Sep 2015
4 Jan 2016

£16,900

 

Graduate Diploma in Architecture
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท Architecture-Related
Graduate Diploma in Architecture
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท Architecture-Related

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน

เริ่มเรียน

ค่าเรียน (ปอนด์)

IELTS 5.0
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.0

4 terms

25 Jun 2015
21 Sep 2015

£22,000

IELTS 5.5
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5

3 terms

21 Sep 2015
4 Jan 2016

£17,500

เรียนต่ออังกฤษ Newcastle University

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท

Business and Management

รอบที่เปิด

ค่าเรียน

Sep

Jan

MBA Master of Business Administration

£20,000

MA Arts Business and Creativity

£15,740

MSc E-Business

£15,740

MSc E-Business (E-Marketing)

£15,740

MSc E-Business (Information Systems)

£15,740

MA Human Resource Management

£15,740

MSc International Marketing

£16,475

MA Management and Business Studies (Research)

£12,680

MSc Operation, Logistics and Supply Chain Management

£15,740

MSc Operation Management, Logistics and Accounting

£15,740

MSc Strategic Planning and Investment

£15,740

 

Finance and Economic

รอบที่เปิด

ค่าเรียน

Sep

Jan

MSc International Development and Education

£12,680

MSc International Economics and Finance

£17,475

MSc Banking and Finance

£17,475

MSc Finance

£17,475

MA International Financial Analysis

£17,475

MSc Quantitative Finance and Risk Management

£17,475

 

Agriculture

รอบที่เปิด

ค่าเรียน

Sep

Jan

MSc Agricultural and Environmental Science

£16,265

MSc Applied Animal Behaviour and Welfare

£16,265

MSc Environmental Resource Assessment

£16,265

MSc Biodiversity Conservation and Ecosystem Management

£16,265

MSc Food and Rural Development Research

£12,680

MSc Medicinal Plants and Functional Foods

£17,265

MSc Organic Farming and Food Production Systems

£16,265

MSc Sustainable Agriculture and Food Security

£17,765

 

Archaeology

รอบที่เปิด

ค่าเรียน

Sep

Jan

MA Archaeology

£12,680

MA Early Medieval and Byzantine Archaeology

£12,680

MA Greek and Byzantine Archaeology

£12,680

MA Greek and Roman Archaeology

£12,680

MA History of Medicine

£12,680

MA Later European Prehistory

£12,680

MA Roman and Byzantine Archaeology

£12,680

MA Roman Frontier Studies

£12,680

 

Architecture, Planning and Landscape

รอบที่เปิด

ค่าเรียน

Sep

Jan

MA Architectural Design Research

£12,680

MA Architectural Theory and Criticism

£12,680

MA Architecture, Planning and Landscape

£12,680

MA Design and Emergence

£12,680

MA Future Landscape Imaginaries

£12,680

MSc International Spatial Planning

£12,680

MA Planning and Environment Research

£12,680

MSc Planning for Sustainability and Climate Change

£12,680

MSc Sustainable Buildings and Environments

£12,680

MSc Town Planning

£12,680

 

Sciences

รอบที่เปิด

ค่าเรียน

Sep

Jan

MSc Bioinformatics

£16,265

MSc Ecological Consultancy

£16,265

MSc Industrial and Commercial Biotechnology

£16,265

MSc Medical Sciences

£16,265

MSc Neuroinformatics

£16,265

MSc Synthetic Biology

£16,265

MSc Wildlife Management

£16,265

MSc Drug Chemistry

£16,265

MSc Computational Systems Biology

£16,265

MSc Petroleum Geochemistry

£16,265

 

Computer Sciences

รอบที่เปิด

ค่าเรียน

Sep

Jan

MSc Advanced Computer Science

£16,265

MSc Cloud Computing

£16,265

MSc Computational Systems Biology

£16,265

MSc Computer Game Engineering

£16,265

MSc Computer Science

£16,265

MSc Computer Security and Resilience

£16,265

 

Engineering

รอบที่เปิด

ค่าเรียน

Sep

Jan

MSc Materials Design and Engineering

£16,265

 

Art and Media

รอบที่เปิด

ค่าเรียน

Sep

Jan

MA Creative Arts Practice

£12,680

MA Film: Theory and Practice

£12,680

MA International Multimedia Journalism

£12,680

MA Media and Journalism

£12,680

MA Media and Public Relations

£12,680

 

Law and Politics

รอบที่เปิด

ค่าเรียน

Sep

Jan

LLM Environmental Law and Policy (Research)

£12,680

LLM Environmental Regulation and Sustainable Development

£12,680

LLM International Business Law

£12,680

LLM International Legal Studies

£12,680

MA International Political Economy

£12,680

MA International Development and Education

£12,680

 

Marine Technology

รอบที่เปิด

ค่าเรียน

Sep

Jan

MSc Marine Engineering

£16,265

MSc Marine Transport with Management

£16,265

MSc Naval Architecture

£16,265

MSc Offshore Engineering

£16,265

 

เรียนต่ออังกฤษ Newcastle University

ที่พักของมหาวิทยาลัย

ที่พักของมหาวิทยาลัย

ประเภทห้อง

ราคาต่อสัปดาห์

Bowsden Court en-suite room 106.89 ปอนด์
Grand Hotel en-suite room 121.10 ปอนด์
Henderson Hall en-suite room 102.48 ปอนด์
Kensington Terrace en-suite room 121.10 ปอนด์
Leazes Terrace en-suite room 121.10 ปอนด์
Magnet Court en-suite room 122.54 ปอนด์

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  • Transcript
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัวเอง
  • Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน
  • คะแนน IELTS (ถ้ามี)
  • CV หรือ Resume (ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน)

Scan เอกสารส่งมาที่:  info@BrilliantLife.co.th

สมัครเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านการเรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 70 แห่งในสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments or questions are welcome.

* indicates required field