Newcastle University

Newcastle University ตั้งอยู่ที่เมือง Newcastle ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและความทันสมัย มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นที่รู้จัก เช่น สะพาน Gateshead Millennium, Baltic Art Gallery, รูปปั้น the Angel of the North ภายในเมืองยังมีแหล่งชอปปิ้งมากมาย สถานบันเทิงในยามค่ำคืน และสถานที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพักผ่อนมากมาย การเดินทางภายในเมือง Newcastle ยังสะดวกสบายด้วยรถเมล์และรถไฟ (Metro) เดินทางไปลอนดอน 3 ชั่วโมงโดยรถไฟ และ 1 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน มหาวิทยาลัยแต่เดิมเป็น School of Medicine and Surgery ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1834 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น University of Newcastle upon Tyne และเป็น Newcastle University ในที่สุด มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้บริเวณ City Centre บนพื้นที่กว่า 50 เอเคอร์ และมีการลงทุนกว่า 200 ล้านปอนด์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 18 in the UK โดย Sunday Times University Guide 2014 ได้รับความพึงพอใจจากนักเรียนต่างชาติโดยการโหวตให้อยู่ในอันดับ 10 จากมหาวิทยาลัยทั่วอังกฤษโดย National Student Survey 2013 และยังได้รับความพึงพอใจสูงขึ้นในทุกๆปี และสูงกว่าระดับเฉลี่ยถึง 82% ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจทางการแพทย์ ทางด้านวิศวกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้าน IT และแม้แต่ด้านสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในการรองรับนักเรียนที่จบจาก Newcastle University ได้ทำงานตามสายงานต่างๆ ที่ได้เรียนมาอีกด้วย

เรียนต่ออังกฤษ Newcastle University

Pre-Sessional English

ในกรณีที่คะแนน IELTS ไม่ถึง 6.5 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด นักเรียนสามารถเรียนคอร์ส Pre-Sessional English กับมหาวิทยาลัยก่อนได้

คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท รอบเดือนกันยายน
IELTS 6.5 (minimum 6.0 in each skill)
คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)

IELTS 6.0
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5

10 weeks

29 Jun 2017

£4,750

IELTS 6.0
ทักษะ writing ไม่ต่ำกว่า 6.0

6 weeks

27 Jul 2017

£2,850

หมายเหตุ: ระยะเวลาเรียนขึ้นอยู่กับคะแนน IELTS ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณา

เรียนต่ออังกฤษ Newcastle University

INTO Newcastle University

INTO สถาบันเอกชนที่ร่วมกับ Newcastle University เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีหลักสูตรต่างๆดังนี้

University Pathways ระดับปริญญาตรี

International Foundation in Architecture
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Bachelor degree in architecture
International Foundation in Business and Management
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Economics, Finance, Marketing and Management
International Foundation in Humanities and Social Sciences
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Law, Media, Politics
International Foundation in Physical Sciences and Engineering
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Engineering and Science
International Foundation in Biological and Biomedical Sciences
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Newcastle University Medical School
เกณฑ์การรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ 5 GPA 2.5 ขึ้นไป
คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)

IELTS 5.0
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.5

4 terms

3 Jul 2017
25 Sep 2017

£22,595

IELTS 5.5
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.0

3 terms

25 Sep 2017
8 Jan 2018

£17,995

 

International Year One in Business
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชา Newcastle University Business School
เกณฑ์การรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 3.0
คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)

IELTS 5.5
Writing ไม่ต่ำกว่า 5.0

4 terms

3 Jul 2017
25 Sep 2017

£22,595

IELTS 6.0
Writing ไม่ต่ำกว่า 5.5

3 terms

25 Sep 2017
8 Jan 2018

£17,995

 

International Year One in Architecture
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชา Architecture
เกณฑ์การรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ 6 GPA 3.0
คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)

IELTS 5.5
Writing ไม่ต่ำกว่า 5.0

4 terms

3 Jul 2017
25 Sep 2017

£23,095

IELTS 6.0
Writing ไม่ต่ำกว่า 5.5

3 terms

25 Sep 2017
8 Jan 2018

£18,495

เรียนต่ออังกฤษ Newcastle University

University Pathways ระดับปริญญาโท

Graduate Diploma in Business and Humanities
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท Business, Communication, Heritage, Law, Media, Social Sciences and Transport
Graduate Diploma in Architecture
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท Architecture-Related
คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)

IELTS 5.0
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.0

4 terms

25 Sep 2017
8 Jan 2018

£17,995


Graduate Diploma in Architecture
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท Architecture-Related
Graduate Diploma in Architecture
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท Architecture-Related
คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)

IELTS 5.5
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5

3 terms

25 Sep 2017
8 Jan 2018

£18,495

เรียนต่ออังกฤษ Newcastle University

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท

Business and Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan

MBA Master of Business Administration

£21,000

MA Arts Business and Creativity

£16,500

MSc E-Business

£16,500

MSc E-Business (E-Marketing)

£16,500

MSc E-Business (Information Systems)

£16,500

MA Human Resource Management

£16,500

MSc International Marketing

£17,500

MA Management and Business Studies (Research)

£13,980

MSc Operation, Logistics and Supply Chain Management

£16,500

MSc Operation Management, Logistics and Accounting

£16,500

MSc Strategic Planning and Investment

£16,500

 

Finance and Economic รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan

MSc International Development and Education

£13,980

MSc International Economics and Finance

£18,500

MSc Banking and Finance

£18,500

MSc Finance

£18,500

MA International Financial Analysis

£18,500

MSc Quantitative Finance and Risk Management

£18,500

 

Agriculture รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan

MSc Agricultural and Environmental Science

£17,935

MSc Applied Animal Behaviour and Welfare

£17,935

MSc Environmental Resource Assessment

£17,935

MSc Biodiversity Conservation and Ecosystem Management

£17,935

MSc Food and Rural Development Research

£13,980

MSc Organic Farming and Food Production Systems

£17,935

MSc Sustainable Agriculture and Food Security

£18,685

 

Archaeology รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan

MA Archaeology

£13,980

MA Early Medieval and Byzantine Archaeology

£13,980

MA Greek and Byzantine Archaeology

£13,980

MA Greek and Roman Archaeology

£13,980

MA History of Medicine

£13,980

MA Later European Prehistory

£13,980

MA Roman and Byzantine Archaeology

£13,980

MA Roman Frontier Studies

£13,980

 

Architecture, Planning and Landscape รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan

MA Architecture, Planning and Landscape

£13,980

MA Design and Emergence

£13,980

MA Future Landscape Imaginaries

£13,980

MSc International Spatial Planning

£13,980

MA Planning and Environment Research

£13,980

MSc Planning for Sustainability and Climate Change

£13,980

MSc Sustainable Buildings and Environments

£13,980

MSc Town Planning

£13,980

 

Sciences รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan

MSc Bioinformatics

£17,935

MSc Ecological Consultancy

£17,935

MSc Industrial and Commercial Biotechnology

£17,935

MSc Medical Sciences

£17,935

MSc Neuroinformatics

£17,935

MSc Synthetic Biology

£17,935

MSc Wildlife Management

£17,935

MSc Drug Chemistry

£17,935

MSc Computational Systems Biology

£17,935

MSc Petroleum Geochemistry

£17,935

 

Computer Sciences รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan

MSc Advanced Computer Science

£17,935

MSc Cloud Computing

£17,935

MSc Computational Systems Biology

£17,935

MSc Computer Game Engineering

£17,935

MSc Computer Science

£17,935

MSc Computer Security and Resilience

£17,935

 

Engineering รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan

MSc Materials Design and Engineering

£17,935

 

Art and Media รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan

MA Creative Arts Practice

£13,980

MA Film: Theory and Practice

£13,980

MA International Multimedia Journalism

£13,980

MA Media and Journalism

£13,980

MA Media and Public Relations

£13,980

 

Law and Politics รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan

LLM Environmental Law and Policy (Research)

£13,980

LLM Environmental Regulation and Sustainable Development

£13,980

LLM International Business Law

£13,980

LLM International Legal Studies

£13,980

MA International Political Economy

£13,980

MA International Development and Education

£13,980

 

Marine Technology รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan

MSc Marine Engineering

£17,935

MSc Marine Transport with Management

£17,935

MSc Naval Architecture

£17,935

MSc Offshore Engineering

£17,935

 

เรียนต่ออังกฤษ Newcastle University

ที่พักของมหาวิทยาลัย

ที่พักของมหาวิทยาลัย ประเภทห้อง ราคาต่อสัปดาห์
Bowsden Court en-suite room 92.96 ปอนด์
Grand Hotel en-suite room 129.78 ปอนด์
Albion House en-suite room 129.78 ปอนด์
Barker House en-suite room 124.25 ปอนด์
Leazes Terrace en-suite room 102.83 ปอนด์
Magnet Court en-suite room 127.64 ปอนด์

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  • Transcript
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัวเอง
  • Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน
  • คะแนน IELTS (ถ้ามี)
  • CV หรือ Resume (ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน)

Scan เอกสารส่งมาที่:  info@BrilliantLife.co.th

สมัครเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านการเรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 70 แห่งในสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments or questions are welcome.

* indicates required field