Le Cordon Bleu, Wellington

สถาบัน Le Cordon Bleu ผู้นำระดับโลกด้านการสอนการทำอาหารฝรั่งเศสมายาวนานกว่า 110 ปี โดยเน้นการทำอาหารและขนมฝรั่งเศสมากมายหลายชนิด รวมถึงการถ่ายทอดความรู้, พัฒนาทักษะความชำนาญ, และเผยแพร่ความเข้าใจในศิลปะการทำอาหารตามตำหรับฝรั่งเศสที่ยาวนานมากกว่า 500 ปี, นอกจากนี้ ยังมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา, สถาบันเปิดสอนมากมายหลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรการทำอาหารระยะสั้นไปจนถึงหลักสูตรระยะยาว 4 เดือน และ 9 เดือน สำหรับนักเรียนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นฝึกทำอาหาร หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำอาหารมานานแล้วก็ตาม, แต่ละหลักสูตรดำเนินการสอนโดย Master Chefs ผู้มีประสบการณ์การทำอาหารในภัตตาคารระดับโลกมายาวนาน ทั้งในการทำอาหารประจำท้องถิ่นและอาหารประจำชาติ, เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเรียนจบหลักสูตร ซึ่งได้รับการยอมรับจากภัตตาคารในหลายประเทศทั่วโลก

Le Cordon Bleu, Wellington สถาบัน Le Cordon Bleu ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Wellington สถาบันมีการตกแต่งอย่างสวยงามและทันสมัย สถานที่เรียนและห้องครัวที่กว้างขวาง บรรยากาศโดยรอบนั้นมีความสวยงามทางธรรมชาติ สถาบันมุ่งเน้นในการนำเสนอความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น ผสมผสานกับคุณค่าด้านศาสตร์และศิลป์ของการประกอบอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม และความสมบูรณ์ของวัตถุดิบจากธรรมชาตินานาชนิดของประเทศนิวซีแลนด์ ทำให้ เลอ กอร์ ดอง เบลอ นิวซีแลนด์ เป็นสถาบันอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับการเข้าศึกษาด้านการประกอบอาหาร ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในด้านความเป็นเลิศในการทำอาหาร ซึ่งมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขันทั้งในระดับประเทศ และจากประเทศต่างๆทั่วโลก

เรียนต่ออังกฤษ Le Cordon Bleu Wellington

2016 Academic Calendar

Term 1 Term 2 Term 3 Term 4
11 Jan 2016 11 Apr 2016 11 Jun 2016 3 Oct 2016

Pâtisserie Certificate หลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับ Basic, Intermediate, และ Superior เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำขนมฝรั่งเศส รวมถึงส่วนประกอบหลักของขนม, คุณสมบัติของส่วนประกอบแต่ละชนิด, การนำส่วนประกอบมาผสมกัน, และการทำขนมชนิดต่างๆ เมื่อรู้หลักการและเทคนิคการทำขนมแต่ละชนิดแล้วนั้น นักเรียนก็จะได้ฝึกทักษะความชำนาญในการทำขนม และการตกแต่งขนมสไตล์ต่างๆ รวมถึงสไตล์ภัตตาคารด้วย จากนั้น นักเรียนก็จะได้นำความรู้และเทคนิคที่ได้เรียนมาทั้งหมดนั้นมาสร้างสรรค์ขนมที่มีสไตล์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Diplome de Pâtisserie หลักสูตรนี้เป็นการรวมกันระหว่างหลักสูตร Basic, Intermediate, และ Superior เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร Diploma

Entry Requirement: 16+ years old, IELTS 5.5 (Basic Pâtisserie IELTS 5.0)

Le Cordon Bleu Award ระยะเวลาเรียน ค่าเรียน (NZD) ค่าเรียน (บาท)
Diplome de Pâtisserie
Certificate in Patisserie (Advanced)
NZQF Level 4 (120 credits)
9 months $34,500 828,000
Basic Pâtisserie
New Zealand Certificate in France Patisserie
NZQF Level 2 (40 credits)
10 weeks $12,000 288,000
Intermediate Pâtisserie
New Zealand Certificate in France Patisserie
NZQF Level 3 (40 credits)
10 weeks $11,000 264,000
Superior Pâtisserie
New Zealand Certificate in France Patisserie
NZQF Level 4 (40 credits)
10 weeks $12,500 300,000

เรียนต่ออังกฤษ Le Cordon Bleu London

Cuisine Certificate หลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับ Basic, Intermediate, และ Superior, เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารฝรั่งเศส รวมถึงการใช้อุปกรณ์เครื่องครัวอย่างถูกวิธี, เทคนิคการทำอาหารประเภทต่างๆ, การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องครัว, การทำอาหารอย่างเป็นขั้นตอน, การจัดองค์ประกอบอาหาร, และการควบคุมเวลาในการทำอาหาร, จากนั้น ก็จะเน้นความรู้เกี่ยวกับอาหารประจำท้องถิ่น, การจัดจานอาหาร, และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหาร, และสุดท้าย นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะความชำนาญในการทำอาหาร, การปรุงอาหาร, การจัดจานอาหาร, การตกแต่งอาหาร, การทำอาหารตามฤดูกาล, และการพัฒนาหลักการและความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหาร

Cuisine Diploma หลักสูตรนี้เป็นการรวมกันระหว่างหลักสูตร Basic, Intermediate, และ Superior เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร Diploma

Entry Requirement: 16+ years old, IELTS 5.5 (Basic Pâtisserie IELTS 5.0)

Le Cordon Bleu Award ระยะเวลาเรียน ค่าเรียน (NZD) ค่าเรียน (บาท)
Diplome de Cuisine
Certificate in Cuisine (Advanced)
NZQF Level 4 (120 credits)
9 months $34,500 828,000
Basic Cuisine
New Zealand Certificate in France Cuisine
NZQF Level 2 (40 credits)
10 weeks $12,000 288,000
Intermediate Cuisine
New Zealand Certificate in France Cuisine
NZQF Level 3 (40 credits)
10 weeks $11,000 264,000
Superior Cuisine
New Zealand Certificate in France Cuisine
NZQF Level 4 (40 credits)
10 weeks $12,500 300,000

เรียนต่ออังกฤษ Le Cordon Bleu London

Le Grand Diplome หลักสูตรนี้เป็นการรวมกันระหว่างหลักสูตร Cuisine และหลักสูตร Pâtisserie เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร “Le Cordon Bleu Le Grand Diplôme” สำหรับหลักสูตร Cuisine เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารฝรั่งเศส ซึ่งรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องครัวอย่างถูกวิธี, การเตรียมอาหาร, การจัดอาหาร, การจัดจาน, การเลือกทำอาหารตามฤดูกาล, การทำอาหารประจำท้องถิ่น, การทำอาหารวิธีต่างๆ การเลือกวิธีทำอาหารให้เหมาะสมกับรายการอาหาร, ตลอดจนการพัฒนาเทคนิค ทักษะ และความชำนาญในการทำอาหารจนสามารถสร้างสรรค์อาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้, และสำหรับหลักสูตร Pâtisserie เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำขนมฝรั่งเศส ซึ่งรวมถึงความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบหลักในการทำขนม, หลักการทำขนมอย่างมีขั้นตอน, การตกแต่งขนมด้วยวิธีต่างๆ, การทำขนมสไตล์ต่างๆ, ตลอดจนการพัฒนาทักษะความชำนาญจนสามารถสร้างสรรค์ขนมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้, หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป

Le Cordon Bleu Award ระยะเวลาเรียน ค่าเรียน (NZD) ค่าเรียน (บาท)
Le Grand Diplome
Certificate in Patisserie (Advanced)
Certificate in Cuisine (Advanced)
NZQF Level 4 (240 credits)
18 months $66,625 1,599,000
Diploma Award ระยะเวลาเรียน ค่าเรียน (NZD) ค่าเรียน (บาท)
Diplome Advance Culinarie
New Zealand Diploma in Cookery (Advanced)
NZQF Level 5 (120 credits)
9 months $20,000 480,000

เรียนต่ออังกฤษ Le Cordon Bleu London

2016 Academic Calendar

Term 1 Term 2
29 Feb 2016 1 Aug 2016
Degree Award ระยะเวลาเรียน ค่าเรียน (NZD) ค่าเรียน (บาท)
Bachelor of Culinary Arts & Business
NZQF Level 7 (360 credits)
3 years $24,700
per year
592,800
ต่อปี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  • Transcript
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัวเอง
  • Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน
  • คะแนน IELTS (ถ้ามี)
  • CV หรือ Resume (ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน)

Scan เอกสารส่งมาที่:  info@BrilliantLife.co.th

สมัครเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้าน เรียนต่อนิวซีแลนด์ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วโลก ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments or questions are welcome.

* indicates required field