Embassy English, Auckland

Embassy English, Auckland ตั้งอยู่ในอาคารสูง ทันสมัย โอ่อ่ากว้างขวาง อยู่ในเมือง Auckland ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้า ภัตตาคาร มากมาย ภายในสถาบันประกอบด้วยห้องเรียนที่ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย, ห้องสมุด, ห้องนั่งเล่น, นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำด้านการเรียน วิทยาเขตเมือง Auckland เป็นหนึ่งในวิทยาเขตทั้งหมด 18 แห่ง ของสถาบัน Embassy English ซึ่งเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา และแคนนาดา ด้วยประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 30 ปี นำทีมโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเปี่ยมด้วยประสบการณ์ในการสอน จึงมั่นใจได้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพได้คุณภาพระดับสูง และประกาศนียบัตรรับรองเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ราคาโปรโมชั่น

  • โปรโมชั่น ค่าเรียนลด 25%
    จากสัปดาห์ละ $400 เหลือสัปดาห์ละ $300
    ค่าเรียน 6 เดือน $7,200 (165,600 บาท)

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Embassy CES Auckland

ค่าเรียน Semi-Intensive 24 lessons
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 14.30 น.
ราคาโปรโมชั่น 2018
ระยะเวลา ค่าเรียน (NZD) ค่าเรียน (บาท)
12 สัปดาห์ $3,696 85,008
24 สัปดาห์ $7,200 165,600
36 สัปดาห์ $10,800 248,400
48 สัปดาห์ $14,400 331,200

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก NZD 1 = 23 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเรียน Intensive Programme 28 lessons
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.
ราคาโปรโมชั่น 2018
ระยะเวลา ค่าเรียน (NZD) ค่าเรียน (บาท)
12 สัปดาห์ $3,876 89,148
24 สัปดาห์ $7,560 173,880
36 สัปดาห์ $11,340 260,820
48 สัปดาห์ $15,120 347,760

*ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก NZD 1 = 23 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Embassy CES Auckland

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Registration Fee $150
ค่าจัดหาที่พัก $330
Homestay Half Board $294 – $322
ค่ารถรับจากสนามบิน (One way) $160

-Last Update: Nov 2017-

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้าน เรียนต่อนิวซีแลนด์ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันสอนภาษาทั่วนิวซีแลนด์ ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments or questions are welcome.

* indicates required field