City University London

City University, London ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1894 เดิมชื่อ The Northampton Institute และได้สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ.1966 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน สะดวกในการเดินทางจากสถารนีรถไฟใต้ดินได้หลายสาย และไม่ไกลจาก British Library และย่าน West End มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่จะนำเสนอการศึกษาที่มีคุณภาพสูง โดยมีการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยระดับนานาชาติจากนักวิชาการและมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกันในเชิงธุรกิจและวิชาชีพ และได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5% ของโลก (Times Higher Education World University Rankings 2011/12) สาขาวิชาเด่นๆที่เปิดสอน อาทิเช่น Engineering, Science, Business, Management Studies และ Computing แคมปัสหลักของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ Islington ตอนเหนือของลอนดอน และมีแคมปัสย่อยอยู่ที่ Holborn, Smithfield และ Whitechapel มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 17,221 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ 5,878 คน City University London มีชื่อเสียงและประสบการณ์ด้านงานวิจัยมากกว่า 100 ปี Cass Business School ของ City University London ได้รับการจัดอันดับเป็น Business School ที่ดีที่สุดอันดับ 3 ของอังกฤษอีกด้วย

เรียนต่ออังกฤษ City University London INTO

Pre-Sessional English Course

กรณีที่คะแนนสอบ IELTS ไม่ถึงตามแต่ละคณะกำหนด สามารถเรียนคอร์สภาษา (Pre-Sessional English) กับทางมหาวิทยาลัยได้ดังนี้

คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท/ตรี รอบเดือนกันยายน
คะแนน IELTS 6.0
with writing 6.0
คะแนน IELTS 6.5
Minimum 6.0 in all
ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.0
no less than 5.0
IELTS 5.5
no less than 5.0
12 weeks 19 Jun 2017 £4,495
IELTS 5.5
no less than 5.5
IELTS 6.0
no less than 5.5
8 weeks 17 Jul 2017 £2,950
IELTS 6.0
with writing 6.0
IELTS 6.5
no less than 6.0
4 weeks 14 Aug 2017 £1,545
คอร์ส Pre Sessional English for CASS Business School รอบเดือนกันยายน
คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 6.0 no less than 5.5 8 weeks 26 Jun 2017 £2,950
IELTS 6.5 no less than 5.5
Or
IELTS 6.0 no less than 6.0
6 weeks 10 Jul 2017 £2,320
IELTS 7.0 with writing 6.5 4 weeks 14 Aug 2017 £1,545
คอร์ส English for University Study
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียน INTO acadmeic programme or University degree
คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 3.0 with writing 3.0 3 term 2 Oct 2017
8 Jan 2017
3 Apr 2017
2 Jul 2017
£4,300/term

INTO City University London

INTO สถาบันที่ร่วมกับ City University London เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท INTO City University London ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ในอาคารแบบใหม่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกทั้งการเรียนการสอนสามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่า 1,000 คน อาจารย์ผู้สอนทรงคุณวุฒิและมีคุณภาพและเติมเต็มความต้องการที่จะประสมความสำเร็จในการศึกษา โดยมีหลักสูตรต่างๆดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • International Foundation Business and Economics with Accounting

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา Accountancy and Finance (Cass); Banking and International Finance (Cass); Business Studies (Cass); Economics; Economics with Accounting; Investment and Financial Risk Management (Cass); and Management (Cass)
เกณฑ์การรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ 5 GPA 2.5 ขึ้นไป
: 17 years and above
: IGCSE  students should have a minimum grade of  AABBB including relevant Science/Maths

คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.0
With writing 4.5
4 terms 3 Jul 2017
25 Sep 2017
£21,795
IELTS 5.5
With writing 5.0
3 terms 25 Sep 2017
8 Jan 2018
£17,495
IELTS 6.0
With writing 6.0
2 terms 19 Mar 2018 £17,495
 • International Foundation in Engineering, Computer Science and Mathematics

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชา
เกณฑ์การรับสมัคร: มัธยมศึกษาปีที่ 5 GPA 2.5 ขึ้นไป

คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.0
With writing 4.5
4 terms 3 Jul 2017
25 Sep 2017
£19,795
IELTS 5.5
With writing 5.0
3 terms 25 Sep 2017
8 Jan 2018
£15,495
 • Graduate Diploma in Business, Economics, Law and Social Sciences

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท Law, Social Sciences and the Arts

 • Graduate Diploma in Science and Engineering

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท Engineering and Informatics

เกณฑ์การรับสมัคร: ปริญญาตรี GPA 2.3 ขึ้นไป

คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.5
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
3 terms 25 Sep 2017
8 Jan 2018
£15,495
 • Graduate Diploma in Journalism

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท Law, Social Sciences and the Arts
เกณฑ์การรับสมัคร: ปริญญาตรี GPA 2.3 ขึ้นไป

คะแนน IELTS ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 6.0
แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5
3 terms 25 Sep 2017
8 Jan 2018
£15,495

เรียนต่ออังกฤษ City University London

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท

School of Arts & Social Sciences

Creative Writing, Enterprise, Translation and Publishing รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Creative Writing (Non-Fiction) £15,500
MA Creative Writing (Novels) £15,500
MA Creative Writing (Playwriting and Screenwriting) £15,500
MA Culture, Policy and Management £15,500
MA International Publishing £16,000
MA Publishing £16,000
MA Audiovisual Translating Popular Culture £13,500
Economics รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Business Economics/ International Business Economics £16,000
MSc Development Economics £14,000
MSc Economic Evaluation in Healthcare £15,000
MSc Economics £15,000
MSc Financial Economics £16,000
MSc Health Economics £15,000
International Politics รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Diplomacy and Foreign £15,000
MA Global Political Economy £15,000
MA International Politics £15,000
MA International Politics and Human Rights £15,000
Journalism รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Broadcast Journalism/ Television Journalism £19,000
MA Financial Journalism £19,000
MA Interactive Journalism £19,000
MA International Journalism £19,000
MA Investigative Journalism £19,000
MA Magazine Journalism £19,000
MA Newspaper Journalism £19,000
MA Science Journalism £19,000
Music รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Music £13,500
Psychology รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Health Psychology/ Psychology and Health £16,000
MSc Organisational Psychology/ Organisation Behaviour £16,000
MSc Research Methods and Psychology £16,000
Sociology รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Criminology and Criminal Justice £14,000
MSc Food Policy £16,000
MA International Communications and Development £14,000
MA Media and Communication £14,000
MA Political Communication £14,000
MA Sociology £14,000
MA Transnational Media and Globalisation £14,000

School of Health Sciences

School of Engineering & Mathematical Sciences รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Biomedical Engineering with Healthcare Technology
Management
£16,000
Civil Engineering รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Analysis and Design of Structure for Fires, Blasts and
Earthquakes
£16,000
MSc Civil Engineering Structures £16,000
MSc Professional Engineering (Civil Engineering) £16,000
Electrical and Electronic Engineering รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Renewable Energy and Power Systems Management £16,000
MSc Signals and Sensor Systems £16,000
MSc Systems and Control Engineering £16,000
MSc Telecommunications and Networks £16,000
Energy and the Environment รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Energy and Environmental Technology and Economics £16,000
Engineering with Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Construction Management £16,000
MSc Project Management, Finance and Risk £16,000
Maritime Operations and Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Maritime Operations and Management £16,000
Mechanical and Automotive Engineering รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Automotive Engineering £16,000
MSc Mechanical Engineering £16,000

School of Health Sciences

Health Management รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Health Management £18,000
MSc Health Policy £15,500
MSc Health Services Research £15,500
Interprofessional Courses รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Advanced Practice in Health and Social Care £15,500
MSc Advanced Practice in Health and Social Care (Adult Mental
Health)
£15,500
MSc Advanced Practice in Health and Social Care (Child Mental
Health)
£15,500

School of Informatics

Business Computing รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Business Systems Analysis and Design £15,000
MSc Information Systems and Technology £15,000
Technical Computing รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
Technical Computing £15,000
MSc Computer Games Technology £15,000
MSc e-Business Systems £15,000
MSc Health Informatics £15,000
MSc Information Security and Risk £15,000
MSc Software Engineering £15,000

The City Law School

Law รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
LLM Civil Litigation and Dispute Resolution £17,000
LLM Criminal Litigation £17,000
LLM International Commercial Law £17,000
LLM Public International Law £17,000

ที่พักของมหาวิทยาลัย

ที่พักของมหาวิทยาลัย ประเภทห้อง ราคาต่อสัปดาห์
Alliance House En Suite £160.00
Willen House Studio £231.15
Pure City En Suite £226.00

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 • Transcript
 • สำเนาพาสปอร์ต
 • Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัวเอง
 • Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน
 • คะแนน IELTS (ถ้ามี)
 • CV หรือ Resume (ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน)

Scan เอกสารส่งมาที่: info@BrilliantLife.co.th

สมัครเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านการเรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 70 แห่งในสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments or questions are welcome.

* indicates required field