Bournemouth University

Bournemouth University (BU) ตั้งอยู่ที่เมือง Bournemouth ห่างจากลอนดอนประมาณ 2 ชม. โดยรถไฟ เป็นเมืองที่มีชายหาดสีทอง ได้รับรางวัลดีเยี่ยมทางด้านความสะอาด, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชีวิตยามค่ำคืน Bournemouth University เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย เน้นการสอนแบบมืออาชีพให้นักศึกษา และสามารถนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 2 วิทยาเขต คือ Talbot Campus เป็นวิทยาเขตที่ห่างจากเมือง Bournemouth ไปประมาณ 2 ไมล์ เป็นวิทยาเขตหลักในการสอนทางด้านวิชาการกีฬา ศูนย์ผักผ่อนหย่อนใจและหมู่บ้านนักศึกษา Lansdowne Campus เป็นอีกวิทยาเขตหนึ่งที่อยู่ใกล้กับตัวเมือง Bournemouth เป็นศูนย์การสอนด้านการดูแลสุขภาพและสังคม และยังเป็นศูนย์สำหรับสอนระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจอีกด้วยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 6 ของสหราชอาณาจักร ทางด้าน Tourism, Transport and Travel (Guardian University Guide 2013) อยู่ในอันดับที่ 25 ทางด้าน Communication & Media Studies และอยู่ในกลุ่ม 50 อันดับแรกทางด้าน Business Studies (Time Good University Guide 2013) มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีคณะต่างๆให้เลือกมากมายครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา

Scholarships

 • Postgraduate Academic Excellence Scholarship
  • ทุนการศึกษา 3,500 ปอนด์ สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนดี
  • No application, award will be confirmed when your offer is Unconditional
Country Minimum grade for scholarship
Thailand Bachelor’s degree with 2.80/4.00
 • จ่ายค่าเรียนเต็มจำนวน รับส่วนลดเพิ่ม 5%
  • If you pay your tuition fee before or within seven days of enrolment, you will also be able to claim a 5% early payment discount
  • ค่าเรียน 13,500 ปอนด์ x 5% = 12,825 ปอนด์ – ทุนการศึกษา 3,500 ปอนด์
   ค่าเรียนเพียง 9,325 ปอนด์
 • BU Vice-Chancellor’s International Scholarship
  • ทุนการศึกษา 50% จำนวน 10 ทุน
  • หมดเขตรับสมัคร 31 May 2017
 • BU Vice-Chancellor’s International Scholarship – Most-promising applicant
  • ทุนการศึกษาเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน
  • หมดเขตรับสมัคร 31 May 2017

เรียนต่ออังกฤษ Bournemouth University

Pre-Sessional English

ในกรณีที่คะแนน IELTS ไม่ถึง 6.0, 6.5 หรือ 7.0 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด นักเรียนสามารถเรียนคอร์ส Pre-Sessional English กับมหาวิทยาลัยก่อนได้

คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท รอบเดือนกันยายน
คะแนน IELTS 6.0
Minimum 5.5 in all skills
คะแนน IELTS 6.5
Minimum 5.5 in all skills
ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 4.5 – 4.5 writing, 4.0 in all IELTS 5.0 – 4.5 writing, 4.0 in all 24 weeks 26 Feb 2018 £7,320
IELTS 5.0 – 4.5 writing, 4.0 in all IELTS 5.0 – 4.5 in all skills 19 weeks 9 Apr 2018 £5,795
IELTS 5.0 – 4.5 in all skills IELTS 5.5 – 5.0 in all skills 14 weeks 14 May 2018 £4,270
IELTS 5.0 – 4.5 in all skills 12 weeks
(Fast Track)
4 Jun 2018 £3,660
IELTS 5.5 – 5.0 writing, 4.5 in all IELTS 6.0 – 5.0 in all skills 9 weeks 25 Jun 2018 £2,745
IELTS 5.5 – 5.5 writing, 5.0 in all 7 weeks 9 Jul 2018 £2,135
IELTS 5.5 – 5.0 writing, 4.5 in all 6 weeks
(Fast Track)
16 Jul 2018 £1,830
IELTS 6.0 – 5.5 writing, 5.0 in all IELTS 6.5 – 5.5 writing, 5.0 in all 5 weeks 23 Jul 2018 £1,525
คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท รอบเดือนมกราคม
คะแนน IELTS 6.0
Minimum 5.5 in all skills
คะแนน IELTS 6.5
Minimum 5.5 in all skills
ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 4.0 – 4.0 in all skills IELTS 4.5 – 4.0 in all skills 34 weeks 3 Apr 2017 £10,200
IELTS 4.5 – 4.0 in all skills IELTS 5.0 – 4.5 in all skills 29 weeks 15 May 2017 £8,700
IELTS 5.0 – 4.5 writing, 4.0 in all IELTS 5.0 – 4.5 in all skills 19 weeks 7 Aug 2017 £5,700
IELTS 5.0 – 4.5 in all skills IELTS 5.5 – 5.0 in all skills 14 weeks 11 Sep 2017 £4,200
IELTS 5.0 – 4.5 in all skills 12 weeks
(Fast Track)
2 Oct 2017 £3,600
IELTS 5.5 – 5.0 writing, 4.5 in all IELTS 6.0 – 5.0 in all skills 9 weeks 23 Oct 2017 £2,700
IELTS 5.5 – 5.5 writing, 5.0 in all 7 weeks 6 Nov 2017 £2,100
IELTS 5.5 – 5.0 writing, 4.5 in all 6 weeks
(Fast Track)
13 Nov 2017 £1,800
IELTS 6.0 – 5.5 writing, 5.0 in all IELTS 6.5 – 5.5 writing, 5.0 in all 5 weeks 20 Nov 2017 £1,500

เรียนต่ออังกฤษ Bournemouth University

BU International College at Bournemouth University

Kaplan International College(KIC) ร่วมกับ Bournemouth University เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

โดยมีคอร์สต่างๆดังนี้

Foundation Certificates
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

Foundation Certificate in Business, Law and Finance
Foundation Certificate in Computing
Foundation Certificate in Media and Communications
Foundation Certificate in Tourism and Hospitality Management

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 4.0 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.0 4 terms 30 May 2017 £17,240
IELTS 5.0 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.0 2.5 terms 10 Jul 2017 £12,690
IELTS 5.5 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.5 2 terms 14 Feb 2017
22 May 2017
£11,650

International Year One
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2

International Year One in Business

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 4.5 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.0 4 terms 30 May 2017 £17,500
IELTS 5.0 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.0 3 terms 30 May 2017 £12,900
IELTS 6.0 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.0 2 terms 10 Jul 2017 £11,750

Pre-Master’s courses
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท

Pre-Master’s in Business, Law and Finance
Pre-Master’s in Media and Communications
Pre-Master’s in Tourism and Hospitality Management

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 5.0 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.5 3 terms 30 May 2017 £13,650
IELTS 5.5 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5 2 terms 15 May 2017 £11,650

เรียนต่ออังกฤษ Bournemouth University

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท

Advertising, Marketing and PR รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Advertising £15,000
MA Creative and Media Education (Distance/Online with attendance) £5,900
MA Corporate Communication £13,000
Business and Management (IELTS 6.0) รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MBA Master of Business Administration (IELTS 6.5) £14,500
MSc Consumer Behavior £14,500
MSc Innovation Management and Entrepreneurship £14,500
MSc Management with Project Management £14,500
MSc Marketing Management £14,500
MSc Management with Human Resources (IELTS 6.5) £14,500
MSc International Management £14,500
Finance รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Corporate Governance £14,500
MSc Finance £14,500
MSc International Accounting and Finance £14,500
MSc International Economics and Finance £14,500
MSc International Finance £14,500
MSc International Investment and Finance £14,500
MSc International Risk Management and Finance £14,500
MSc International Taxation and Finance £14,500
Tourism, Hospitality and Event (IELTS 6.0) รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Events Management £14,000
MSc Events Marketing £14,000
MSc Hotel and Food Services Management £14,000
MSc International Hospitality and Tourism Management £14,000
MSc Sustainable Tourism Planning £14,000
MSc Tourism Management £14,000
MSc Tourism Management and Marketing £14,000
MSc Retail Management and Marketing £14,000
MSc Sport Management £14,000
Law (IELTS 6.0) รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
LLM Intellectual Property £13,500
LLM International Commercial Law £13,500
LLM International Tax Law £13,500
LLM Legal Practice – 6 months full-time £4,000
LLM Public International Law £13,500
Communications รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA International Political Communication £13,500
MA Journalism Studies £13,500
MA Literary Media £13,500
MA Media and Communication £13,500
MA Multimedia Journalism £13,500
Media Production รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Creative and Media Education £13,000
MSc Digital Music and Audio Production £13,000
MA Directing Digital Film and Television £14,000
MA Producing Film and Television £14,000
MA Production Design for Film and Television £14,000
MA Radio Production £13,500
MA Scriptwriting £13,000
MA Sound Design Production for Film and Television £13,500
Design and Engineering (IELTS 6.0) รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Engineering Project Management £13,500
MA Industrail Design £13,500
MSc Mechanical Engineering Design £13,500
MSc Product Design £13,500
Animation and Computing รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA 3D Computer Animation £14,500
MSc Computer Animation and Visual Effects £15,000
MA Digital Effects £15,000
MSc Applied Data Analytics £13,500
MSc Cyber Security and Human Factors £13,500
MSc Enterprise Information Systems £13,500
MSc Information Technology £13,500
Health and Social Care รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Foundations of Clinical Psychology £13,500
MSc Public Health £14,000
MSc Clinical and Developmental Neuropsychology £13,500
MA Social Work £14,000
Archaeology and Anthropology รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Archaeological £14,000
MSc Biological Anthropology £14,000
MSc Forensic Archaeology £14,000
MSc Maritime Archaeology £14,000

เรียนต่ออังกฤษ Bournemouth University

ที่พักของมหาวิทยาลัย

ที่พักของมหาวิทยาลัย ประเภทห้อง En-Suit ราคาต่อสัปดาห์
Chesil House Studio room
Self-contained studios with en-suite bathroom and kitchenette
128 ปอนด์
50 week tenancy
Corfe House Studio room
En-suite premium single bedrooms and one self-contained studio are available on a 50 week tenancy
126 ปอนด์
50 week tenancy
Dorchester House Standard Studio room
En-suite standard and large bedrooms have small double (4ft) beds (with the main difference between these room types being the amount of floor space)
137 ปอนด์
50 week tenancy
Okeford House Studio room
Self-contained studios with en-suite bathroom and kitchenette
127 ปอนด์
50 week tenancy
The Student Village Studio room
Single (3ft) beds and a wash basin in each room.
Bathrooms and kitchen/dining/lounge area are shared
155.51 ปอนด์
50 week tenancy

FREE Airport Transfers, a warm welcome to BU!

This September BU will be offering free of charge Airport Meet & Greet service at Heathrow and Gatwick airports on Saturday 16 and Sunday 17 September 2017.

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 • Transcript
 • สำเนาพาสปอร์ต
 • Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัวเอง
 • Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน
 • คะแนน IELTS (ถ้ามี)
 • CV หรือ Resume (ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน)

Scan เอกสารส่งมาที่:  info@BrilliantLife.co.th

สมัครเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านเรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 70 แห่งในสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments or questions are welcome.

* indicates required field