Bournemouth University

Bournemouth University (BU) ตั้งอยู่ที่เมือง Bournemouth ห่างจากลอนดอนประมาณ 2 ชม. โดยรถไฟ เป็นเมืองที่มีชายหาดสีทอง ได้รับรางวัลดีเยี่ยมทางด้านความสะอาด, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชีวิตยามค่ำคืน Bournemouth University เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย เน้นการสอนแบบมืออาชีพให้นักศึกษา และสามารถนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 2 วิทยาเขต คือ Talbot Campus เป็นวิทยาเขตที่ห่างจากเมือง Bournemouth ไปประมาณ 2 ไมล์ เป็นวิทยาเขตหลักในการสอนทางด้านวิชาการกีฬา ศูนย์ผักผ่อนหย่อนใจและหมู่บ้านนักศึกษา Lansdowne Campus เป็นอีกวิทยาเขตหนึ่งที่อยู่ใกล้กับตัวเมือง Bournemouth เป็นศูนย์การสอนด้านการดูแลสุขภาพและสังคม และยังเป็นศูนย์สำหรับสอนระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจอีกด้วยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 6 ของสหราชอาณาจักร ทางด้าน Tourism, Transport and Travel (Guardian University Guide 2013) อยู่ในอันดับที่ 25 ทางด้าน Communication & Media Studies และอยู่ในกลุ่ม 50 อันดับแรกทางด้าน Business Studies (Time Good University Guide 2013) มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีคณะต่างๆให้เลือกมากมายครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา

Scholarships

 • Postgraduate Academic Excellence Scholarship
  • ทุนการศึกษา 3,500 ปอนด์ สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนดี
  • No application, award will be confirmed when your offer is Unconditional
Country Minimum grade for scholarship
Thailand Bachelors degree with 2.80/4.00
 • จ่ายค่าเรียนเต็มจำนวน รับส่วนลดเพิ่ม 5%
  • If you pay your tuition fee before or within seven days of enrolment, you will also be able to claim a 5% early payment discount
  • ค่าเรียน 13,000 ปอนด์ x 5% = 12,350 ปอนด์ – ทุนการศึกษา 3,500 ปอนด์
   ค่าเรียนเพียง 8,850 ปอนด์
 • BU Vice-Chancellor’s International Scholarship
  • ทุนการศึกษา 50% จำนวน 10 ทุน
  • หมดเขตรับสมัคร 31 May 2016
 • BU Vice-Chancellor’s International Scholarship – Most-promising applicant
  • ทุนการศึกษาเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน
  • หมดเขตรับสมัคร 31 May 2016

เรียนต่ออังกฤษ Bournemouth University

Pre-Sessional English

ในกรณีที่คะแนน IELTS ไม่ถึง 6.0, 6.5 หรือ 7.0 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด นักเรียนสามารถเรียนคอร์ส Pre-Sessional English กับมหาวิทยาลัยก่อนได้

คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท รอบเดือนกันยายน
คะแนน IELTS 6.0
Minimum 5.5 in all skills
คะแนน IELTS 6.5
Minimum 5.5 in all skills
ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 4.5 – 4.5 writing, 4.0 in all IELTS 5.0 – 4.5 writing, 4.0 in all 24 weeks 29 Feb 2016 £7,080
IELTS 5.0 – 4.5 writing, 4.0 in all IELTS 5.0 – 4.5 in all skills 19 weeks 11 Apr 2016 £5,610
IELTS 5.0 – 4.5 in all skills IELTS 5.5 – 5.0 in all skills 14 weeks 16 May 2016 £4,131
IELTS 5.0 – 4.5 in all skills 12 weeks
(Fast Track)
6 Jun 2016 £3,540
IELTS 5.5 – 5.0 writing, 4.5 in all IELTS 6.0 – 5.0 in all skills 9 weeks 27 Jun 2016 £2,655
IELTS 5.5 – 5.5 writing, 5.0 in all 7 weeks 11 Jul 2016 £2,065
IELTS 5.5 – 5.0 writing, 4.5 in all 6 weeks
(Fast Track)
18 Jul 2016 £1,770
IELTS 6.0 – 5.5 writing, 5.0 in all IELTS 6.5 – 5.5 writing, 5.0 in all 5 weeks 25 Jul 2016 £1,475
คอร์ส Pre Sessional English สำหรับเรียนปริญญาโท รอบเดือนมกราคม
คะแนน IELTS 6.0
Minimum 5.5 in all skills
คะแนน IELTS 6.5
Minimum 5.5 in all skills
ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 4.0 – 4.0 in all skills IELTS 4.5 – 4.0 in all skills 34 weeks 4 Apr 2016 £10,030
IELTS 4.5 – 4.0 in all skills IELTS 5.0 – 4.5 in all skills 29 weeks 16 May 2016 £8,555
IELTS 5.0 – 4.5 writing, 4.0 in all IELTS 5.0 – 4.5 in all skills 19 weeks 8 Aug 2016 £5,605
IELTS 5.0 – 4.5 in all skills IELTS 5.5 – 5.0 in all skills 14 weeks 12 Sep 2016 £4,130
IELTS 5.0 – 4.5 in all skills 12 weeks
(Fast Track)
03 Oct 2016 £3,600
IELTS 5.5 – 5.0 writing, 4.5 in all IELTS 6.0 – 5.0 in all skills 9 weeks 24 Oct 2016 £2,655
IELTS 5.5 – 5.5 writing, 5.0 in all 7 weeks 7 Nov 2016 £2,065
IELTS 5.5 – 5.0 writing, 4.5 in all 6 weeks
(Fast Track)
14 Nov 2016 £1,770
IELTS 6.0 – 5.5 writing, 5.0 in all IELTS 6.5 – 5.5 writing, 5.0 in all 5 weeks 21 Nov 2016 £1,475
คอร์ส Masters Enhancement Programme (MEP)
สำหรับนักเรียนที่ได้ IELTS ถึงตาม requirement แต่ต้องการไปเรียนปรับภาษาเพิ่มเติม เรียนปริญญาโท/ตรี รอบเดือนกันยายน
Unconditional offer holders (Sep 2015)

ระยะเวลาเรียน (สัปดาห์)

เริ่มเรียน

ค่าเรียน (ปอนด์)

6 weeks

27 July 2015

£1,770

3 weeks

17 Aug 2015

£885

คอร์ส Masters Enhancement Programme (MEP) สำหรับนักเรียนที่ได้ IELTS ถึงตาม requirement แต่ต้องการไปเรียนปรับภาษาเพิ่มเติม เรียนปริญญาโท/ตรี รอบเดือนมกราคม
Unconditional offer holders (Jan 2015)

ระยะเวลาเรียน (สัปดาห์)

เริ่มเรียน

ค่าเรียน (ปอนด์)

6 weeks

24 Nov 2014

£1740

2 weeks

5 Jan 2015

£540

เรียนต่ออังกฤษ Bournemouth University

BU International College at Bournemouth University

Kaplan International College(KIC) ร่วมกับ Bournemouth University เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

โดยมีคอร์สต่างๆดังนี้

Foundation Certificates
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

Foundation Certificate in Business, Law and Finance
Foundation Certificate in Computing
Foundation Certificate in Media and Communications
Foundation Certificate in Tourism and Hospitality Management

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 4.0 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.0 4 terms 31 May 2016 £16,740
IELTS 5.0 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.0 2.5 terms 11 Jul 2016 £12,300
IELTS 5.5 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.5 2 terms 15 Feb 2016
23 May 2016
£11,300

International Year One
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2

International Year One in Business

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 4.5 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.0 4 terms 31 May 2016 £16,950
IELTS 5.0 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.0 3 terms
3.5 terms
31 May 2016
11 July 2016
£12,510
IELTS 6.0 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.0 2 terms 11 Jul 2016 £11,400

Pre-Master’s courses
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท

Pre-Master’s in Business, Law and Finance
Pre-Master’s in Media and Communications
Pre-Master’s in Tourism and Hospitality Management

คะแนน IELTS

ระยะเวลาเรียน เริ่มเรียน ค่าเรียน (ปอนด์)
IELTS 4.5 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.0 4 terms 31 May 2016 £
IELTS 5.0 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 4.5 3 terms 31 May 2016 £13,260
IELTS 5.5 แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5 2 terms 16 May 16 £11,300

เรียนต่ออังกฤษ Bournemouth University

คอร์สเรียนระดับปริญญาโท

Advertising, Marketing and PR รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Advertising £14,500
MA Creative and Media Education (Distance/Online with attendance) £5,400
MA Corporate Communication £12,500
Business and Management (IELTS 6.0) รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MBA Master of Business Administration (IELTS 6.5) £14,000
MSc Consumer Behavior £14,000
MSc Innovation Management and Entrepreneurship £14,000
MSc Management with Project Management £14,000
MSc Marketing Management £14,000
MSc Management with Human Resources (IELTS 6.5) £14,000
MSc International Management £14,000
Finance รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Corporate Governance £14,000
MSc Finance £14,000
MSc International Accounting and Finance £14,000
MSc International Economics and Finance £14,000
MSc International Finance £14,000
MSc International Investment and Finance £14,000
MSc International Risk Management and Finance £14,000
MSc International Taxation and Finance £14,000
Tourism, Hospitality and Event (IELTS 6.0) รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Events Management £13,500
MSc Events Marketing £13,500
MSc Hotel and Food Services Management £13,500
MSc International Hospitality and Tourism Management £13,500
MSc Sustainable Tourism Planning £13,500
MSc Tourism Management £13,500
MSc Tourism Management and Marketing £13,500
MSc Retail Management and Marketing £13,500
MSc Sport Management £13,500
Law (IELTS 6.0) รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
LLM Intellectual Property £13,000
LLM International Commercial Law £13,000
LLM International Tax Law £13,000
LLM Legal Practice – 6 months full-time £3,500
LLM Public International Law £13,000
Communications รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA International Political Communication £13,000
MA Journalism Studies £13,000
MA Literary Media £13,000
MA Media and Communication £13,000
MA Multimedia Journalism £13,000
Media Production รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA Creative and Media Education
MSc Digital Music and Audio Production £12,500
MA Directing Digital Film and Television £13,500
MA Producing Film and Television £13,500
MA Production Design for Film and Television £13,500
MA Radio Production £13,000
MA Scriptwriting £12,500
MA Sound Design Production for Film and Television £13,000
Design and Engineering (IELTS 6.0) รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Engineering Project Management £13,000
MA Industrail Design £13,000
MSc Mechanical Engineering Design £13,000
MSc Product Design £13,000
Animation and Computing รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MA 3D Computer Animation £14,000
MSc Computer Animation and Visual Effects £14,500
MA Digital Effects £14,500
MSc Applied Data Analytics £13,000
MSc Cyber Security and Human Factors £13,000
MSc Enterprise Information Systems £13,000
MSc Information Technology £13,000
Health and Social Care รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Foundations of Clinical Psychology £13,000
MSc Public Health £13,500
MSc Clinical and Developmental Neuropsychology £13,000
MA Social Work £13,500
Archaeology and Anthropology รอบที่เปิด ค่าเรียน
Sep Jan
MSc Archaeological £13,500
MSc Biological Anthropology £13,500
MSc Forensic Archaeology £13,500
MSc Maritime Archaeology £13,500

เรียนต่ออังกฤษ Bournemouth University

ที่พักของมหาวิทยาลัย

ที่พักของมหาวิทยาลัย ประเภทห้อง En-Suit ราคาต่อสัปดาห์
Chesil House Studio room
Self-contained studios with en-suite bathroom and kitchenette
118 ปอนด์
50 week tenancy
Corfe House Studio room
En-suite premium single bedrooms and one self-contained studio are available on a 50 week tenancy
118 ปอนด์
50 week tenancy
Dorchester House Standard Studio room
En-suite standard and large bedrooms have small double (4ft) beds (with the main difference between these room types being the amount of floor space)
130 ปอนด์
50 week tenancy
Okeford House Studio room
Self-contained studios with en-suite bathroom and kitchenette
121 ปอนด์
50 week tenancy
The Student Village Studio room
Single (3ft) beds and a wash basin in each room.
Bathrooms and kitchen/dining/lounge area are shared
148.65 ปอนด์
50 week tenancy

FREE Airport Transfers, a warm welcome to BU!

This September BU will be offering free of charge Airport Meet & Greet service at Heathrow and Gatwick airports on Saturday 17 and Sunday 18 September 2016.

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 • Transcript
 • สำเนาพาสปอร์ต
 • Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัวเอง
 • Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน
 • คะแนน IELTS (ถ้ามี)
 • CV หรือ Resume (ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน)

Scan เอกสารส่งมาที่:  info@BrilliantLife.co.th

สมัครเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านเรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 70 แห่งในสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments or questions are welcome.

* indicates required field